TF-signaal verdwijnt per 1 juli 2021

TF-signaal verdwijnt

Wij werken aan het energienet van vandaag en morgen. ​​TF (toonfrequent) is een verouderde kostbare techniek om dubbeltarief (ook hoog-/laagtarief of piek-/daltarief genoemd) mogelijk te maken. Per 1 juli 2021 zetten de netbeheerders landelijk het TF-signaal uit. Er zijn namelijk nieuwere en betere manieren om te schakelen tussen verschillende tarieven, zoals de slimme meter.

Gevolgen verdwijnen TF-signaal

Door het uitzetten van het TF-signaal schakelen traditionele en niet-slimme digitale meters na 1 juli 2021 niet meer tussen de twee tarieven. Naast het dubbeltarief wordt het TF-signaal soms ook gebruikt voor andere toepassingen zoals verwarmen van boilers tijdens de voordelige daluren of voor het schakelen van portiek-of tuinverlichting.

 

De gevolgen voor dubbeltarief

Bekijk wat het verdwijnen van het TF-signaal betekent voor dubbeltarief

Boiler, tuin- en portiekverlichting

Gevolgen voor het automatisch verwarmen van boilers en bijvoorbeeld het automatisch in-en uitschakelen van tuin- of portiekverlichting 

Veelgestelde vragen verdwijnen TF-signaal

  • Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Zo kunnen we schakelen tussen dag- en nachttarief en elektrische boilers en andere toepassingen zoals tuinverlichting in- en uitschakelen.

  • De techniek waarmee het TF-signaal wordt verstuurd, is kostbaar en verouderd. We hebben dit signaal tegenwoordig niet meer nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke netbeheerderstaken; daarvoor hebben we de slimme meter. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het signaal, waardoor het niet altijd goed aankomt bij de ontvangers. Daarom hebben de netbeheerders er gezamenlijk voor gekozen om niet meer te investeren in deze techniek.

  • Dagstroom is de elektriciteit die u overdag tussen 07:00 en 23:00 uur gebruikt. Nachtstroom is de elektriciteit die u ’s nachts tussen 23:00 en 07:00 uur, in het weekend en op feestdagen gebruikt. Energieleveranciers kunnen verschillende prijzen aanbieden voor dag- en nachtverbruik. Dat noemen zij normaal- en daltarief. Er zijn ook een aantal andere benamingen voor zoals; hoog- en laagtarief, piek- en daltarief, dag- en nachttarief of dubbeltarief.