Spanningsproblemen

Spanningsproblemen

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat het voor klanten niet meer vanzelfsprekend is dat zij altijd energie terug kunnen leveren.

Kan ik altijd stroom terugleveren?

In Nederland is de netspanning ongeveer 230 Volt. Om uw apparaten thuis goed te laten werken zorgt Liander dat de spanning op het net binnen deze waarden valt. Dat noemen we de spanningskwaliteit. Deze is vastgesteld in de landelijke Netcode.

Vroeger was het leveren van stroom éénrichtingsverkeer; de stroom ging van de centrale naar uw woning. Met de komst van onder andere zonnepanelen is dit tweerichtingsverkeer geworden. Het Nederlandse elektriciteitsnet is hier oorspronkelijk niet voor ontworpen. Dit leidt soms tot spanningsproblemen op het energienet. Het terugleveren van stroom is dan niet altijd mogelijk.

 

Hoe ontstaan spanningsproblemen?

Wat zijn de gevolgen van spanningsproblemen voor terugleveren. En waarom gaat een omvormer in storing?

Spanningsproblemen voorkomen

Ervaart u problemen met terugleveren? Lees wat u mogelijk zelf kunt doen om het op te lossen.

Energie opwekken en terugleveren

Lees meer informatie over het opwekken, terugleveren en salderen van duurzame energie.

Veelgestelde vragen