Voorkom afsluiting bij betalingsachterstand

Voorkom afsluiting

Zonder energiecontract wordt u afgesloten van energie. Wij zijn wettelijk verplicht om consumenten en andere kleingebruikers af te sluiten van energie wanneer de energieleverancier het contract heeft beëindigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een betalingsachterstand heeft. Of als u de betalingsregeling weigert. Wij proberen altijd met u in contact te komen. Lukt dat niet? Dan moeten we u helaas afsluiten. U kunt dan geen gebruik meer maken van gas en stroom.

Zo voorkomt u afsluiting van gas en stroom:

Om afsluiting te voorkomen moet u direct een energiecontract afsluiten bij een energieleverancier. Bel of chat met een energieleverancier en leg uw situatie uit. Laat uw contract sneller ingaan door te zeggen dat u geen gebruik wilt maken van de wettelijke bedenktijd. Uw contract wordt door de energieleverancier automatisch aan ons gestuurd. U hoeft dus geen contact op te nemen met Liander. Als er een contract is met een energieleverancier, vervalt onze afsluitverplichting en zult u niet worden afgesloten.

Voorkom afsluiting

 • Elke aansluiting moet aangemeld zijn bij een energieleverancier. Anders gebruikt u energie waarvoor u niet betaalt. Als er bij ons als netbeheerder geen energieleverancier bekend is, zijn wij wettelijk verplicht u af te sluiten. Ook als de aansluiting (tijdelijk) niet wordt gebruikt.

 • Sluit direct een contract af bij een energieleverancier.   

  • Bel of chat met een energieleverancier en leg uw situatie uit. Dit gaat vaak sneller.   
  • Laat uw contract sneller ingaan door af te zien van de wettelijke bedenktijd.  
 • We zijn wettelijk verplicht om gebruikers van energie af te sluiten wanneer er geen contract met een energieleverancier is.
  Bijvoorbeeld: 

  • Wanneer uw energiecontract is beëindigd vanwege een betalingsachterstand. 
  • Wanneer u niet bereid bent om hulp te zoeken voor de betaling van uw energiecontract. 
  • Als u zich niet aan de afspraken houdt die u met uw schuldhulpverlener heeft gemaakt.  
 • U kunt geen uitstel krijgen. Wilt u afsluiting voorkomen? Neem contact op met uw energieleverancier en sluit een nieuw energiecontract af. U kunt zelf uw energieleverancier kiezen. Vraag bij de energieleverancier om een spoedaanvraag. Het is belangrijk dat uw aanvraag is verwerkt voor de einddatum van het oude contract. Deze datum staat ook in de brief die u van ons heeft ontvangen. Geef deze datum ook door aan uw nieuwe energieleverancier. Vraag uw energieleverancier wanneer de aanmelding is verwerkt. Meestal is dit binnen 5 werkdagen.

 • In sommige gevallen kunt u een betalingsregeling treffen met uw energieleverancier. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. 

  Als u moeite heeft met het betalen van uw energierekening kan het zijn dat u schuldhulpverlening nodig heeft. Hiervoor kunt u zich melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  Algemene informatie over schuldhulpverlening leest u op de website van de Rijksoverheid.

  Let op: Ook na aanmelding bij een schuldhulpverleningstraject of bij de Energiebank moet u uw energierekening betalen.  

   

 • Als u uw energierekening niet meer kan betalen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw energieleverancier. U betaalt uw energiekosten via uw energieleverancier. Vraag uitstel van betaling aan bij uw energieleverancier.  

  • Bel of chat met uw energieleverancier, dit is vaak sneller dan mailen.
  • Lees de informatie op ConsuWijzer.nl  
 • Vraag telefonisch een spoedaanmelding aan bij een energieleverancier. Als u geen energieleverancier heeft, zijn wij verplicht uw aansluitingen af te sluiten van het energienetwerk.

 • U kunt contact opnemen met de gemeente waarin u staat ingeschreven voor een schuldhulpverlener. Geef hierbij aan dat het gaat om de kosten van uw energie en dat er sprake is van afsluiting. 

 • Neem hierover contact op met onze klantenservice. Zorg ervoor dat u de naam en het telefoonnummer van uw bewindvoerder bij de hand heeft.

  1. Bel direct met een energieleverancier. 
  2. Meld u zo snel mogelijk aan voor een energiecontract.  
  3. Via de energieleverancier krijgen we door dat er een contract is. 
  4. Zodra u weer een contract heeft kan de heraansluiting kan aangevraagd worden. Hier vindt u meer informatie.
 • Deze brief betekent dat we de energieaansluiting in uw huis gaan afsluiten. Omdat er bij ons geen energiecontract met een energieleverancier bekend is. Of dat er een betaalachterstand is. Neem contact op met uw energieleverancier om te controleren of uw contract in orde is. Als u een geldig contract heeft afgesloten met een energieleverancier krijgen wij deze informatie door via de energieleverancier, u hoeft hiervoor niets te doen.  

 • Optie 1: U kunt een contract tegen 'leegstandstarief' nemen bij de energieleverancier als u uw aansluiting (tijdelijk) niet meer gebruikt. Bijvoorbeeld omdat uw woning of bedrijfspand leeg staat in verband met de verkoop hiervan. Geef bij de energieleverancier aan dat u de aansluiting tijdelijk niet gebruikt en dat u alleen de netwerkkosten wil betalen. U betaalt dan geen voorschotten, maar alleen de vaste kosten die de energieleverancier in rekening brengt namens ons als netbeheerder. De aansluiting blijft gewoon bestaan. Zien wij toch een verbruik op dit adres? Dan brengen wij de kosten hiervan bij u in rekening.

  Optie 2: Gebruikt u de aansluiting niet meer? U kunt uw aansluiting laten verwijderen als u de aansluitingen helemaal niet meer gebruikt. Dit vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Aan het regulier verwijderen van een elektriciteitsaansluiting tot 3x80 ampère en een aansluiting tot en met G25 zijn kosten verbonden:

  Optie 3 : U kunt uw aansluiting tijdelijk afsluiten. De aansluiting halen wij niet weg, alleen de druk wordt eraf gehaald. U kunt dan geen gas en/of stroom meer gebruiken. Tijdelijk afsluiten kost geld. Na maximaal 12 maanden sluiten wij u weer aan of u laat de aansluiting definitief verwijderen. Ook voor het weer aansluiten of definitief verwijderen betaalt u een vast tarief. Vergeet niet om u af te melden bij uw energieleverancier. Dat gaat niet automatisch. Als u zich niet afmeldt, blijft u energierekeningen ontvangen. Neem voor een tijdelijke afsluiting contact op met onze klantenservice.

   
 • Als er een contract is met een energieleverancier vervalt onze afsluitverplichting en zult u niet worden afgesloten. Daarnaast sluiten we mensen in de volgende bijzondere situaties ook niet af van energie.  

  • U bent met uw energieleverancier in contact over een betalingsregeling, uw energieleverancier mag tijdens dit proces het contract niet beindigen.
  • U bent aangemeld bij een schuldhulpverlener.
  • U of een huisgenoot loopt ernstige gezondheidsrisico's als u geen toegang tot energie heeft. U heeft hiervoor een verklaring nodig van een arts. Dit moet een andere arts zijn dan uw eigen arts. Vraag aan de arts om een verklaring te schrijven dat afsluiting heel schadelijk is voor uw gezondheid. Stuur deze verklaring zo snel mogelijk op naar uw energieleverancier.  
 • Als u vindt dat het niet klopt dat de energieleverancier uw contract opzegt, dan kunt u terecht bij ConsuWijzer.nl