Tarieven 2019 voor consumenten

Tarieven 2019

In onderstaande tarieventabel vindt u de afgeronde tarieven van 2019 voor de meest voorkomende aansluitingen en diensten die wij aanbieden. Een overzicht van alle tarieven kunt u downloaden onderaan deze tabel.

Toelichting tabel

 • Gebruikte eenheden: Stroom - A = Ampère | Gas - m3(n)/h = Normaal kubieke meter gas per uur
 • Meerlengte: Bij een gas- en elektriciteitsaansluiting brengen we kosten voor meerlengte in rekening als er sprake is van meer dan 25 meter aansluitkabel resp. aansluitleiding. 
 • Graafwerkzaamheden: Graaf niet zelf als voorbereiding op onze werkzaamheden. Zelf graven kan gevaarlijk zijn. Bovendien doet het niets met het tarief dat wij hanteren. U krijgt geen korting.
 • Stroom: De typen elektriciteitsaansluitingen 1x25A, 1x35A en 1x40A vallen in de eerste tariefgroep van het capaciteitstarief 3x25A. Daarom kan soms op de energierekening 3x25A staan. 
 • Gas: De tarieven gelden voor een lagedruk-gasnet. Voor aansluitingen op het hogedruk-gasnet kunt u een afzonderlijke offerte aanvragen.

Tarieven voorgaande jaren

Via het overzicht van de periodieke tarieven van 2014 t/m 2019 kunt u de pdf's van dit jaar en voorgaande jaren downloaden. De tarieventabel van 2018 vindt u hier.

  Periodieke en eenmalige tarieven

    • De periodieke kosten betaalt u via uw energieleverancier. De totale periodieke netwerkkosten (capaciteitstarief) bestaan uit de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst (per meetpunt).

     Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw
     1-fase: 1x10A € 101,98
     1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 252,40
     3-fase: 3x25A € 252,40
     3-fase: 3x35A € 949,24
     3-fase: 3x50A € 1.378,96

    • Verzwaren excl. aansluitkabel en kast

     Soort verzwaring Tarief incl. btw
     1-fase: u heeft 1x10A - u wilt 1x35A € 208,95
     1-fase: u heeft 1x20A/1x25A - u wilt 1x35A gratis
     3-fase: u heeft 3x25A - u wilt 3x35A (of zwaarder t/m 3x80A) € 208,95
     1-fase naar 3-fase: u heeft 1x10A/1x20A/1x25A/1x35A - u wilt 3x25A (of zwaarder t/m 3x80A) € 280,78

     Als de aansluitkabel niet geschikt is voor het transporteren van het aangevraagde vermogen dan moeten we deze vervangen. In dat geval hanteren wij een hoger tarief (afhankelijk van de gewenste aansluitwaarde).

     Aanvullende voorwaarden

    • Verlichten

     Soort verlichting Tarief incl. btw
     Standaard: Verlichten binnen 1-fase (alle capaciteiten) € 208,95
     Standaard: Verlichten binnen 3-fase (alle capaciteiten) € 208,95
     Verlichten van 3-fase naar 1-fase (alle capaciteiten) € 280,78
    • Soort verplaatsing Tarief incl. btw
     Verplaatsing aansluitkast binnen meterkast € 697,40
     Verplaatsing bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast € 1.418,91
     Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) € 1.089,05

     Het tarief is inclusief eventueel verzwaren van de aansluiting als dit via aanpassing van de zekering/automaat mogelijk is. Als we hiervoor ook de meter en/of de aansluitkabel moeten vervangen, dan brengen we extra kosten in rekening (zie 'Verzwaren').

    • Vervangen hoofdzekering Tarief incl. btw
     Smelt vervangen door automaat € 434,31


     U houdt dezelfde aansluitwaarde. Alleen de hoofdzekering wordt vervangen. De smeltzekering wordt vervangen door een hoofdautomaat.

    • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de kabel in de grond.

     Soort verwijdering Tarief per adres incl. btw
     Aansluiting laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) € 640,27
     Aansluiting hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) € 380,01
     Toeslag bij spoed verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) € 121,00

     Aanvullende voorwaarden

    • Voor het oplossen van storingen aan het netwerk betaalt u maandelijks een bedrag via uw energieleverancier. Aan het verhelpen van storingen aan de hoofdbeveiliging zijn wel extra kosten verbonden:

     Storingen aan de hoofdbeveiliging

     Omschrijving Tarief incl. btw (Werkdagen 08.00-20.00) Tarief incl. btw (Werkdagen 20.00-08.00, zaterdagen en zon- en feestdagen)
     Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
     Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A € 79,86 € 110,96
     Storingsmelding binneninstallatie € 79,86 € 110,96

     Herstel zegelverbreking

     Omschrijving Tarief incl. btw
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking € 56,50
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag

    • Bij een metercontrole onderzoeken we of uw elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Als blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Als blijkt dat de meter goed meet, dan brengen we de kosten voor de metercontrole bij u in rekening. 

     Soort controle Tarief incl. btw
     Interne controle € 100,00
     Externe controle € 727,21
    • Omschrijving Tarief incl. btw
     Alleen de elektriciteitsmeter € 67,76
     De elektriciteits- en gasmeter samen € 72,60

      

     Na plaatsing van de nieuwe meter kunt u als u dubbeltarief wilt, deze aanvragen bij uw energieleverancier.

    • Omschrijving Tarief incl. btw
     Afsluiten inpandig € 121,00
     Heraansluiten inpandig € 121,00

      

     Een afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

     Afsluiten en heraansluiten elektriciteit

    • Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld ‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

     Capaciteit aansluiting Tarief incl. btw
     3-fase: 3x25 A € 778,64
     3-fase: 3x35 en 3x50A € 1.087,79
     3-fase: 3x63 A en 3x80A € 1.293,49
    • De periodieke tarieven voor een zuivere terugleveraansluiting staan hier per jaar weergegeven, dit in tegenstelling tot de periodieke kosten voor andere aansluitingen die per maand zijn weergegeven.

     Capaciteit aansluiting Tarief per jaar incl. btw
     3-fase: 3x25A € 80,51
     3-fase: 3x35A, 3x50A € 89,79
     3-fase: 3x63 A, 3x80A € 95,88
    • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze verder dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden. 

      

     Capaciteit aansluiting Tarief per meter incl. btw
     3-fase: tot en met 3x25A € 30,15
     3-fase: 3x35A en 3x50A € 37,99
     3-fase: 3x63A en 3x80A € 39,45
     • De lengte van de aansluitleiding meten we vanaf de meteropstelling. Via de invoerbuis tot aan het hart van de weg. In het tarief is maximaal 25 meter aansluitleiding inbegrepen (4 meter inpandig en 21 meter uitpandig).​
     • De uitpandige lengte meten we vanaf de invoering in het pand en haaks op de weg.
    • Voor het toevoegen of verwijderen van extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) geldt per meetpunt het volgende tarief.

     Per meetpunt Tarief incl. btw
     Toevoegen of verwijderen € 305,47
    • De periodieke kosten betaalt u via uw energieleverancier. De totale periodieke netwerkkosten (capaciteitstarief) bestaan uit de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst.

     Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw
     Onbemeten € 111,78
     Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar € 137,66
     Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar € 191,19
     Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar € 298,25
     Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h € 513,37
     Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h € 727,49
     Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h € 1.258,48

     Aansluit- en transporttarieven gas voor consumenten per 1 januari 2018

    • Er is geen aansluitplicht in gebieden:

     • Waar warmtenet aanwezig is.
     • Waar warmtenet aangelegd gaat worden, of
     • Waarin Liander niet op economische voorwaarden een gastransportnet kan realiseren, onderhouden of in werking kan hebben.

      

     Gasmeter Capaciteit m3/h Tarief incl. btw
     G4 Max. 6 (max. 55 kW) € 871,81
     G6 Max. 10 (max. 93 kW) € 871,81
     G10 Vanaf 10 t/m 16 (max. 148 kW) € 1.724,25
     G16 Vanaf 16 t/m 25 (max. 230 kW) € 1.724,25
     G25 Vanaf 25 t/m 40 (max. 370 kW) € 2.571,25

     Aanvullende voorwaarden

    • Een tijdelijke aansluiting (geen bouwaansluiting) is een aansluiting voor objecten die tijdelijk gas geleverd moeten krijgen en waar geen permanente aansluiting nodig is.

      

     Type Gasmeter Grootte aansluiting Tarief incl. btw
     G4 - G6 Max. 10 m3/h € 871,81
     G10 groter dan 10 t/m 16 m3/h € 1.724,25
     G16 groter dan 16 t/m 25 m3/h € 1.724,25
     G25 groter dan 25 t/m 40 m3/h € 2.571,25
     Groter dan G25 meer dan 25 t/m 40 m3/h Op aanvraag

     Aanvullende voorwaarden


     Brochure

    • Verzwaren excl. aanpassing aansluitleiding

     Type verzwaring Capaciteit aansluiting Tarief incl. btw
     U heeft G4 - U wilt G6 max. 10 m3/h € 181,21
     U heeft G4/G6 - U wilt G10 max. 16 m3/h € 929,78
     U heeft G4/G6 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 929,78
     U heeft G10 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 181,21
     U heeft G4/G6/G10/G16 - U wilt G25 max. 40 m3/h € 929,78
     U wilt verzwaren naar groter dan G25 meer dan 40 m3/h Op aanvraag

     Verzwaren incl. aanpassing aansluitleiding

     Type verzwaring Capaciteit aansluiting Tarief incl. btw
     U heeft G4 - U wilt G6 max. 10 m3/h € 1.268,47
     U heeft G4/G6 - U wilt G10 max. 16 m3/h € 1.931,01
     U heeft G4/G6 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 1.510,31
     U heeft G10 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 1.510,31
     U heeft G4/G6/G10/G16 - U wilt G25 max. 40 m3/h € 2.084,89
     U wilt verzwaren naar groter dan G25 meer dan 40 m3/h Op aanvraag

     Aanvullende voorwaarden

    • Soort verlichting Tarief incl. btw
     Van G6 naar G4 € 181,21
     Van G16 naar G10 € 181,21
     Van G16/G10 naar G4/G6 € 929,78
     G25 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding € 1.268,47
     G25 naar G10/G16 incl. aanpassing aansluitleiding € 1.352,65
     G25 naar G4/G6/G10/G16 excl. aanpassing aansluitleiding € 929,78
    • Onderstaande tarieven gelden voor het verplaatsen van een bestaande gasaansluiting op het lagedruknet. Met een grootte van G4 tot maximaal G25. Eventueel in combinatie met verzwaren of verlichten van de aansluiting. 

     Alleen verplaatsen

     Soort verplaatsing Tarief incl. btw
     Verplaatsen aansluitkast G4 t/m G25 binnen de bestaande meterkast € 869,48
     Verplaatsen bestaande gasaansluiting G4 t/m G25 naar nieuwe meterkast € 1.558,80
     Verplaatsen aansluitleiding G4 t/m G25 (perceel klant) incl. 25m € 1.204,59
     Aansluitingen groter dan G25 Op aanvraag

     Verplaatsen en verzwaren

     Soort verplaatsing Tarief incl. btw
     Van G4 naar G6 € 1.558,80
     Van G4/G6 naar G10/G16 € 1.558,80
     Van G4/G6/G10/G16 naar G25 € 1.791,20
     Situatie > G25 Op aanvraag

     Verplaatsen en verlichten

       
     Soort verplaatsing Tarief incl. btw
     Van G25/G16/G10/G6 naar G4/G6 € 1.558,80
     Van G25/G16 naar G10/G16 € 1.791,20
     Situatie > G25 Op aanvraag
    • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de leiding in de grond.

      

     Soort verwijdering Tarief incl. btw
     Regulier verwijderen t/m G25 laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) € 687,00
     Regulier verwijderen t/m G25 hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) € 366,12
     Toeslag bij spoed verwijderen t/m G25 (tussen 1 en 10 werkdagen) € 121,00
     Al gesloopt, eventuele schade op aanvraag

     Meer informatie over de specificatie van uw factuur

     Aanvullende voorwaarden

    • Storing op Omschrijving Tarief incl. btw
     Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis
     Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 € 79,86
     Werkdagen 20.00-08.00 uur, zaterdagen zondagen en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 € 110,96

     Herstel zegelverbreking

     Omschrijving Tarief incl. btw
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking € 56,50
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag

     1. Liander is niet verantwoordelijk voor de binneninstallatie. Hiervoor kunt u advies inwinnen bij een erkend installateur. We brengen geen kosten in rekening als er monteur langskomt na een gasluchtmelding. Voor overige meldingen betreffende de binneninstallatie brengen we voorrijkosten in rekening.

     Storing en herstel

    • Omschrijving Tarief incl. btw
     Afsluiten inpandig: via vergrendeling gaskraan/meterbeugel € 121,00
     Heraansluiten inpandig: inbedrijfname inclusief ontluchting inpandig € 121,00

      

     Een afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

     Afsluiten en heraansluiten gas

    • Type gasmeter Capaciteit aansluiting Tarief per meter incl. btw
     G4 - G6 max. 10 Nm3/h € 33,82
     G10 -G25 groter dan 10 - 40 Nm3/h € 40,43

     Aanvullende voorwaarden meerlengte aansluitleiding 2019

     • De lengte van de aansluitleiding wordt berekend vanaf de meteropstelling, via de invoerbuis tot aan de distributiegasleiding.
     • Als deze lengte meer is dan 25 meter berekenen wij afzonderlijke kosten voor meerlengte van de gasleiding volgens 'meerlengte tarieven'.
     • Deze tarieven zijn per meter inclusief normaal graaf- en straatwerk. Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
    • Bij een metercontrole onderzoeken we of uw gasmeter op een juiste manier meet. Als blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten voor Liander. Als je meter wel juist meet, dan brengen we de kosten bij u in rekening op basis van onderstaande tarieven:

     Soort controle Tarief incl. btw
     Interne controle 1 € 100,00
     Externe controle t/m G16 € 716,44
     Externe controle 2 G25 € 740,23

     1 De meter controleren we op het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd). 
     2 Een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland controleert de meter.

    • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

     Omschrijving Tarief incl. btw
     Alleen de gasmeter € 67,76
     De gas- en elektriciteitsmeter samen € 72,60

     Na plaatsing van de nieuwe meter kunt u als u dubbeltarief wilt, deze aanvragen bij uw energieleverancier.