Specificatie van de factuur voor gas verwijderingen

specificatie van de factuur

In onderstaande tarieventabel vindt u de afgeronde tarieven van 2019 voor de meest voorkomende aansluitingen en diensten die wij aanbieden. Een overzicht van alle tarieven kunt u downloaden onderaan deze tabel.

Tarief 2018 en 2019

Specificatie verwijderen gasaansluiting Laagbouw Hoogbouw
Kosten arbeid aannemer en Liander € 557,19 € 294,98
Materiaalkosten € 10,58 € 27,60
Kosten van overheidswege (niet BTW) € 0,00 € 0,00
Totaal € 567,77 € 302,58
Totaal incl. BTW € 687,00 € 366,12

De werkzaamheden en bijbehorende kosten bij het verwijderen van de gasaansluiting bij  laagbouw bestaan onder andere uit:

  • werkvoorbereiding
  • externe kosten voor het kadaster (KLIC-melding)
  • materialen die nodig zijn voor drukloos maken en afkoppelen leiding
  • het verwijderen van de gasmeter en gasleidingen in de meterkast
  • graven van de geul en verwijderen van de aansluitleiding in openbare grond
  • verwijderen van de aansluitleiding op particulier terrein via het eruit trekken of uitgraven
  • afvoeren van de vrijkomende materialen
  • administratieve verwerking

De werkzaamheden worden vanuit veiligheidsperspectief door twee monteurs uitgevoerd. Deze monteurs beschikken over de benodigde bevoegdheden om aan gasleidingen te mogen werken.