Tarieven 2016 voor consumenten

Hieronder vindt u de tarieven van 2016 voor alle producten en diensten die wij aanbieden. U kunt ook de pdf's van de periodieke tarieven van 2011 t/m 2016 downloaden. Het totale tarievenoverzicht van 2015 vindt u hier.

   • De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Ze worden in rekening gebracht op de factuur van uw energieleverancier. De netwerkkosten zijn opgebouwd uit 3 elementen:

    • Aansluitdienst
    • Transportdienst
    • Meetdienst

    Capaciteitstarieven 2016 voor kleinverbruikers

    Aansluiting € per dag incl. btw € per dag excl. btw € per maand incl. btw € per maand excl. btw € per jaar incl. btw € per jaar excl. btw
    1x6A geschakeld net onbemeten 0,0354 0,0293 1,0812 0,8936 12,9757 10,7238
    1x6A geschakeld net bemeten 0,0915 0,0757 2,7936 2,3088 33,5245 27,7062
    3x25A onbemeten* 0,5741 0,4745 17,5113 14,4722 210,1370 173,6670
    3x25A bemeten* 0,6302 0,5209 19,2237 15,8874 230,6857 190,6494
    3x35A** 2,4567 2,0304 74,9319 61,9272 899,1829 743,1264
    3x50A 3,5808 2,9594 109,2166 90,2617 1.310,5998 1.083,1404
    3x63A 4,7250 3,9050 144,1140 119,1025 1.729,3683 1.429,2300
    3x80A 5,8491 4,8340 178,3987 147,4370 2.140,7852 1.769,2440
   • Voor een nieuwe vaste elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

    Tarieven nieuwe aansluiting elektriciteit 2016 voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    1x6A geschakeld voor openbare verlichting 448,31 370,50
    3x25A + alle 1-fase aansluitingen* 792,01 654,55
    3x35A** 1.133,77 937,00
    3x50A 1.133,77 937,00
    3x63A 1.378,19 1.139,00
    3x80A 1.378,19 1.139,00

     

    Aanvullende voorwaarden

    In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding brengen we de kosten voor de meerlengte afzonderlijk in rekening.

   • Voor bouw- of renovatiewerkzaamheden. De aansluiting trekken we na het bouwproject door naar een definitieve aansluiting in de meterkast. Dit betekent dat in de opdrachtbevestiging een bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere definitieve aansluiting vermeld staat.

    Tarieven bouwaansluiting 2016 voor kleinverbruikers

    Type bouwaansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    tot en met 3x25A 792,01 654,55
    3x35A* 1.133,77 937,00
    3x50A 1.133,77 937,00
    3x63A 1.378,19 1.139,00
    3x80A 1.378,19 1.139,00
    AC4a op aanvraag op aanvraag
    AC4b op aanvraag op aanvraag

     

     

   • Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar.

    Tarieven tijdelijke elektriciteitsaansluiting 2016 voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    tot en met 3x25A 792,01 654,55
    3x35A* 1.133,77 937,00
    3x50A 1.133,77 937,00
    3x63A 1.378,19 1.139,00
    3x80A 1.378,19 1.139,00
   • Tijdelijk eindmof t.b.v. 1x6A aansluitingen op geschakeld net

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Tijdelijke eindmof t.b.v. 1x6A op geschakeld net 146,41 121,00
   • Onderstaand een overzicht van de verschillende typen verzwaringen en hun tarieven en de opbouw van de tarieven:

    Tarieven 2016 voor verzwaring elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers**

    Type aansluiting Tarief in € dmv verwisselen beveiliging of aansluitkast. Incl. btw Tarief in € dmv verwisselen beveiliging of aansluitkast. Excl. btw Tarief in € incl. vervangen aansluitkabel. Incl. btw Tarief in € incl. vervangen aansluitkabel. Excl. btw.
    1x25A naar 1x35A gratis gratis gratis gratis
    1x25A/1x35A/1x40A naar 3x25A 201,53 166,55 792,01 654,55
    1x25A/1x35A/1x40A naar 3x35*/50A 201,53 166,55 1.133,77 937,00
    1x25A/1x35A/1x40A naar 3x63/80A 201,53 166,55 1.378,19 1.139,00
    3x25A naar 3x35*/50A 133,77 110,55 1.133,77 937,00
    3x25A naar 3x63/80A 133,77 110,55 1.378,19 1.139,00
    3x35A naar 3x50A 133,77 110,55 1.133,77 937,00
    3x35/50A naar 3x63/80A 133,77 110,55 1.378,19 1.139,00
    3x63A naar 3x80A 133,77 110,55 1.378,19 1.139,00
    >3x80A op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
     
    Type aansluiting Tarief in € dmv verv. smeltverz. door automaten op verzoek klant*** (incl. doorv. + beveil. Incl. btw) Tarief in € dmv verv. smeltverz. door automaten op verzoek klant*** (incl. doorv. + beveil. Excl. btw)
    Van 1x25A naar 1x40A automaat 416,94 344,58
    Van 1x35A naar 1x40A automaat 416,94 344,58
    Van 3x25A naar 3x40A automaat 416,94 344,58
   • Tarieven 2016 verlichting elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    3x35/50A naar 3x25A  133,77 110,55
    3x63/80A naar 3x25A 133,77 110,55
    3x50A naar 3x35A 133,77 110,55
    3x63/80A naar 3x35/50A 133,77 110,55
    3x80A naar 3x63A 133,77 110,55
    > 3x80A op aanvraag op aanvraag

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie. Indien de elektriciteits- en gasaansluiting wordt verlicht, gelden afwijkende (lagere) tarieven.

   • Tarieven 2016 voor verplaatsing elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Soort verplaatsing Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Verplaatsing aansluitkast binnen meterkast 414,32 342,42
    Verplaatsing bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast 921,52 761,59
    Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) 642,57 531,05
   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en in de meeste gevallen de kabel in de grond. Is verwijdering van de kabel niet mogelijk? Dan laat Liander deze spanningsloos achter.

    Tarieven 2016 verwijdering elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verwijderingen (alle standaard -, bouw- en tijdelijke aansluitingen, behalve de 1x6A aansluiting) Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
    Regulier verwijderen laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 605,00 500,00
    Regulier verwijderen hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 286,04 236,40
    Toeslag bij versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) 121,00 100,00
    Toeslag bij spoedverwijdering (dezelfde werkdag) 242,00 200,00

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

    1 Tarief geldt per adres. Indien de aansluitingen en meter reeds zijn verwijderd of beschadigd, zijn wij genoodzaakt om de geleden schade in rekening te brengen. Indien vervuilde grond aanwezig is, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

    Aanvullende voorwaarden

    • Liander beheert het netwerk voor gas en stroom tot aan de meter in uw meterkast. Storingen aan het netwerk worden door ons opgelost. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag via uw energieleverancier. Storingen aan de hoofdbeveiliging kunnen we ook voor u verhelpen. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden:

     Tarieven 2016 storing en herstel elektriciteit

     Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Alle dagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging > MS maatwerk maatwerk
     Werkdagen 08.00-20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 77,44 64,00
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 112,29 92,80
     Storingsmelding binneninstallatie 1 77,46 64,02
     Werkdagen 20.00-22:00 en zaterdagen 08.00 tot 20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 176,30 145,70
     Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
     Werkdagen 22.00-08.00, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 193,96 160,30
     Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
     Zegelverbreking Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

     1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is i.v.m. het voorrijden toch een vergoeding verschuldigd. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht.

     Tarieven storing en herstel

    • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

     Tarieven 2016 metercontrole

     Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Controle op locatie 2 373,89 309,00
     Interne controle 3 452,54 374,00
     Externe controle 4 727,21 601,00
    • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

     Tarieven 2016voor metervervanging

     Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Meterwisseling1 67,76 56,00

     1 Een aanvraag voor dubbeltarief kunt u bij uw energieleverancier doen.

    • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het afsluiten van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend via een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

     Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit

    • Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère kunt u aanvragen via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld ‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

     Tarieven 2016 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     3x25 A 792,01 654,55
     3x35 A * 1.133,77 937,00
     3x50 A 1.133,77 937,00
     3x63 A 1.378,19 1.139,00
     3x80 A 1.378,19 1.139,00
    • Teruglevertarieven voor collectieven
     Dit is het overzicht van de teruglevertarieven voor onze klanten (energiecollectieven) in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80 ampère.

     De periodieke tarieven voor een zuivere terugleveraansluiting zijn hier weergegeven per jaar, dit in tegenstelling tot de periodieke kosten voor andere aansluitingen die per maand zijn aangegeven.

     Tarieven 2016 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief per jaar in € incl. btw Tarief per jaar in € excl. btw
     3x25 A 44,3302 36,6366
     3x35 A 54,5603 45,0912
     3x50 A 54,5603 45,0912
     3x63 A 61,9118 51,1668
     3x80 A 61,9118 51,1668
    • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze verder dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden. 

     Tarieven meerlengte elektriciteit 2016 voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief per meter incl. btw Tarief per meter excl. btw
     tot en met 1x6A op geschakeld net 22,51 18,60
     tot en met 3x25A 31,22 25,80
     3x35A tot en met 3x50A 39,33 32,50
     3x63A tot en met 3x80A 41,02 33,90
     Tijdelijke eindverbindingsmof bij nieuwe aansluiting 146,41 121,00

      

   • Capaciteitstarief voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers

    De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Ze worden gefactureerd op de factuur van uw energieleverancier. De netwerkkosten zijn opgebouwd uit 3 elementen:

    • De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting.
    • Het transport van de energie.
    • De meetdiensten per aansluiting.

    De leverancier brengt dit tarief als één bedrag in rekening. De hoogte van de capaciteitstarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

    Capaciteitstarieven 2016 voor kleinverbruikers

    Aansluiting Tarief in € per dag incl. btw Tarief in € per dag excl. btw Tarief in € per jaar incl. btw Tarief in € per jaar exc. btw
    Onbemeten 0,2407 0,1990 88,1291 72,8340
    t/m 10 m3/h (jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar) 0,2923 0,2416 106,9949 88,4256
    t/m 10 m3/h (jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar) 0,4047 0,3345 148,1366 122,4270
    t/m 10 m3/h (jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar) 0,6294 0,5202 230,3757 190,3932
    groter dan 10 m3/h tot en met 16 m3/h 1,0689 0,8834 391,2225 323,3244
    groter dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h 1,5221 1,2580 557,1178 460,4280
    groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h 2,6123 2,1590 956,1347 790,1940
    groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h + EVHI 4,2984 3,5524 1.573,2158 1.300,1784

    Aansluit- en transporttarieven gas consumenten

   • Bij een nieuwe gasaansluiting wordt u, als dit mogelijk is, standaard aangesloten op het lage druk-gasnet (LD-net). Als dit niet mogelijk is, sluiten wij u aan op het hoge druk-gasnet (HD-net). Op beide netten ontvangt u bij aansluiting een standaard leverdruk van 30 mbar.

    Liander heeft geen aansluitplicht in gebieden waar een warmtenet aanwezig is of aangelegd gaat worden, of in gebieden waarin wij als netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet kunnen realiseren, onderhouden of in werking kunnen hebben.

    Tarieven 2016 nieuwe gasaansluiting voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Gasmeter Capaciteit m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    G41 Max. 6 (max. 55 kW) 943,32 779,60
    G61 Max. 10 (max. 93 kW) 943,32 779,60
    G102 Vanaf 10 t/m 16 (max. 148 kW) 1.882,76 1.556,00
    G162 Vanaf 16 t/m 25 (max. 230 kW) 1.882,76 1.556,00
    G252 Vanaf 25 t/m 40 (max. 370 kW) 2.781,79 2.299,00

    In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding worden de kosten voor de meerlengte afzonderlijk in rekening gebracht.

    1  Onder andere voor gewone huishoudelijke aansluitingen.
    2 Onder andere voor kleinzakelijke aansluitingen.

    Aanvullende voorwaarden

   • Een tijdelijke aansluiting (geen bouwaansluiting) is een aansluiting die gebruikt wordt voor objecten die tijdelijk van de levering van gas moeten worden voorzien en waar geen permanente aansluiting nodig is. Bij een grotere leidinglengte betaalt u vanaf 25 m het meerlengtetarief per meter.

    Tarieven 2016 tijdelijke gasaansluiting voor kleinverbruikers

     

    Gasmeter Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    G4 - G6 Max. 10 943,32 779,60
    G10 groter dan 10 t/m 16 1.882,76 1.556,00
    G16 groter dan 16 t/m 25 1.882,76 1.556,00
    G25 groter dan 25 t/m 40 2.781,79 2.299,00
    groter dan G25 meer dan 25 t/m 40 calculatie calculatie

    Brochure

   • Onderstaand vindt u de tarieven per type verzwaring. Zie ook de tarieven voor meerlengte gasaansluiting.

    Tarieven 2016 verzwaring gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verzwaring Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    G4 naar G6 max. 10 (max. 93 kW) 116,16 96,00
    G10 naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 116,16 96,00
    G4/G6 naar G10 max. 16 (max. 148 kW) 1.882,76 1.556,00
    G4/G6 naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 1.882,76 1.556,00
    G4/G6/G10/G16 naar G25 max. 40 (max. 370 kW) 2.781,79 2.299,00
    groter dan G25 meer dan 40 (meer dan 370 kW) calculatie calculatie
    Verzwaren naar ander netvlak calculatie calculatie

    1 Deze tarieven gelden alleen voor aansluitingen op het lagedruk-gasnet (maximaal 200 mbar).
    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie. 

   • Tarieven 2016 verlichten gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verlichting Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
    G6 naar G4 116,16 96,00
    G10 naar G4/G6 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01 492,57
    G10 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 943,31 779,60
    G16 naar G4/G6 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01 492,57
    G16 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 943,31 779,60
    G16 naar G10 116,16 96,00
    G25 naar G4/6/10/16 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01 492,57
    G25 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 943,32 779,60
    G25 naar G10 incl. aanpassing aansluitleiding 1.882,76 1.556,00
    G25 naar G16 incl. aanpassing aansluitleiding 1.882,76 1.556,00

    1 Deze tarieven gelden alleen voor aansluitingen op het lagedruk-gasnet

   • Onderstaande tarieven gelden voor het verplaatsen van een bestaande gasaansluiting van type G4 t/m G25 op het lagedruknet en eventueel het type gasaansluiting verzwaren dan wel verlichten. Voor het verplaatsen van grotere aansluitingen en hogedrukaansluitingen kunt u een afzonderlijke offerte aanvragen.

    Tarieven 2016 voor verplaatsing gasaansluiting voor kleinverbruikers

     

    Type verplaatsing Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Gas verplaatsing gasaansluitingen op het lagedruknet Incl. btw Excl. btw
    Verplaatsen aansluitkast G4 t/m G25 binnen de bestaande meterkast 428,06 353,77
    Verplaatsen bestaande gasaansluiting G4 t/m G25 813,87 672,62
    Verplaatsen aansluitleiding G4 t/m G25 (perceel klant) incl. 25m 592,97 490,05
    Aansluitingen groter dan G25 Calculatie Calculatie
    Gas verplaatsing en verzwaring op het lagedruknet (zowel binnen de bestaande meterkast als daarbuiten) Incl. btw Excl. btw
    Van G4 naar G6 813,87 672,62
    Van G4/G6 naar G10 1.531,55 1.265,74
    Van G4/G6 naar G16 1.531,55 1.265,74
    Van G4/G6/G10/G16 naar G25 2.140,01 1.768,60
    Situatie > G25 Calculatie Calculatie
    Gas verplaatsing en verlichting op het lagedruknet (zowel binnen de bestaande meterkast als ook daarbuiten) Incl. btw Excl. btw
    Van G25/G16/G10/G6 naar G4 813,87 672,62
    Van G25/G16/G10 naar G6 813,87 672,62
    Van G25/G16 naar G10 1.148,52 949,19
    Van G25 naar G16 1.148,52 949,19
    Situatie > G25 Calculatie Calculatie
    Gas verplaatsing en verzwaring/verlichting op het hogedruknet Incl. btw Excl. btw
    Alle HD-aansluitingen Calculatie Calculatie
   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en in de meeste gevallen de leiding in de grond. Is verwijdering van de leiding niet mogelijk? Dan laat Liander deze gasloos achter.

    Tarieven 2016 verwijdering gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verwijdering1 (standaard - , bouw- en tijdelijke aansluitingen) Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Regulier verwijderen t/m G25 laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 605,00 500,00
    Regulier verwijderen t/m G25 hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 305,10 252,15
    Toeslag bij versneld verwijderen t/m G25 (tussen 1 en 10 werkdagen) 121,00 100,00
    Toeslag bij spoedverwijdering t/m G25 (dezelfde werkdag) 242,00 200,00
    Al gesloopt, eventuele schade op aanvraag op aanvraag

    1 Tarief geldt per adres voor het verwijderen van individuele lagedruk-gasaansluitingen (t/m 200 mbar), aangesloten op het lagedruk gasnet van Liander, waarbij Liander ook de meetdienst verzorgt. Indien het een gasaansluiting betreft op het hogedruk gasnet van Liander en/of de meetdienst wordt verzorgd door een ander meetbedrijf dan Liander, dan krijgt u een afzonderlijke offerte aangeboden. Indien de aansluiting en de meter reeds zijn verwijderd, dan zijn wij genoodzaakt om de geleden schade in rekening te brengen. Eventuele kosten bij het aantreffen van vervuilde grond worden afzonderlijk in rekening gebracht.

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

    Aanvullende voorwaarden

   • Tarieven 2016 storing en herstel gas

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis gratis
    Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 77,44 64,00
    Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50
    Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50

    Tarieven 2016 voor herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

    1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is voor het monteursbezoek toch een vergoeding verschuldigd in verband met het voorrijden. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht.

    Tarieven storing en herstel

   • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend via een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

    Afsluiten en heraansluiten gas

   • Tarieven 2016 meerlengte voor kleinverbruikers

    Gasmeter Capaciteit aansluiting Tarief per meter in € incl. btw Tarief per meter in € excl. btw
    G4 - G6 max. 10 Nm3/h 36,54 30,20
    G10 -G25 groter dan 10 - 40 Nm3/h 43,68 36,10

    Aanvullende voorwaarden meerlengte aansluitleiding 2016

    • De lengte van de aansluitleiding wordt berekend vanaf de meteropstelling, via de invoerbuis tot aan de distributiegasleiding.
    • Als deze lengte meer is dan 25 meter berekenen wij afzonderlijke kosten voor meerlengte van de gasleiding volgens 'meerlengte tarieven'.
    • Deze tarieven zijn per meter inclusief normaal graaf- en straatwerk. Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
   • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw gasmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

    Tarieven 2016 metercontrole

    Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Interne controle 2 t/m G16 373,89 309,00
    Interne controle G25 565,46 467,32
    Externe controle t/m G16 716,44 592,10
    Externe controle 3 G25 740,23 611,76

    1 Meterijking via Liander is alleen mogelijk indien het een meter van Liander betreft. 
    2 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd). 
    3 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland.

   • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

    Tarieven 2016 voor metervervanging

    Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Meterwisseling1 67,76 56,00

    1 Een aanvraag voor dubbeltarief kunt u bij uw energieleverancier doen.