Tarieven voor consumenten 2015

Hieronder vindt u de tarieven van 2015 voor alle producten en diensten die wij aanbieden.
U kunt oudere periodieke aansluit- en transporttarieven tot 5 jaar terug als pdf downloaden.

   • De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Dit is de som van:

    • De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting.
    • Het transport van de energie.
    • De meetdiensten per aansluiting.

    De leverancier brengt dit tarief als één bedrag in rekening. De hoogte van de capaciteitstarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

    Capaciteitstarieven 2015 voor kleinverbruikers

    Aansluiting € per dag incl. btw € per dag excl. btw € per maand incl. btw € per maand excl. btw € per jaar incl. btw € per jaar excl. btw
    1x6A geschakeld net onbemeten 0,0364 0,0301 1,1077 0,9155 13,2936 10,9865
    1x6A geschakeld net bemeten 0,1150 0,0951 3,5000 2,8926 42,0009 34,7115
    3x25A onbemeten* 0,5792 0,4787 17,6180 14,5604 211,4178 174,7255
    3x25A bemeten* 0,6578 0,5437 20,0103 16,5375 240,1251 198,4505
    3x35A** 2,5059 2,0710 76,2214 62,9929 914,6571 755,9150
    3x50A 3,6408 3,0090 110,7436 91,5237 1.328,9248 1.098,2850
    3x63A 4,7968 3,9643 145,9026 120,5807 1.750,8330 1.446,9695
    3x80A 5,9317 4,9023 180,4250 149,1116 2.165,1007 1.789,3395
   • Voor een nieuwe vaste elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

    Tarieven nieuwe aansluiting elektriciteit 2015 voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    1x6A geschakeld voor openbare verlichting 459,80 380,00
    tot en met 3x25A + alle 1-fase aansluitingen* 798,60 660,00
    3x35A** 1.184,59 979,00
    3x50A 1.184,59 979,00
    3x63A 1.439,90 1.190,00
    3x80A 1.439,90 1.190,00
   • Voor bouw- of renovatiewerkzaamheden. De aansluiting trekken we na het bouwproject door naar een definitieve aansluiting in de meterkast. Dit betekent dat in de opdrachtbevestiging een bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere definitieve aansluiting vermeld staat.

    Tarieven bouwaansluiting 2015 voor kleinverbruikers

    Type bouwaansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    tot en met 3x25A 798,60 660,00
    3x35A* 1.184,59 979,00
    3x50A 1.184,59 979,00
    3x63A 1.439,90 1.190,00
    3x80A 1.439,90 1.190,00
   • Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar.

    Tarieven tijdelijke elektriciteitsaansluiting 2015 voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    tot en met 3x25A 798,60 660,00
    3x35A** 1.184,59 979,00
    3x50A 1.184,59 979,00
    3x63A 1.439,90 1.190,00
    3x80A 1.439,90 1.190,00
   • Onderstaand een overzicht van de verschillende typen verzwaringen en hun tarieven en de opbouw van de tarieven:

    Tarieven 2015 voor verzwaring elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers**

    Type aansluiting Tarief in € dmv verwisselen beveiliging of aansluitkast. Incl. btw Tarief in € dmv verwisselen beveiliging of aansluitkast. Excl. btw Tarief in € incl. vervangen aansluitkabel. Incl. btw Tarief in € incl. vervangen aansluitkabel. Excl. btw.
    1x25A naar 1x35A kosteloos kosteloos kosteloos kosteloos
    1x25A/1x35A/1x40A naar 3x25A 200,81 165,96 804,65 665,00
    1x25A/1x35A/1x40A naar 3x35*/50A 200,81 165,96 1241,46 1026,00
    1x25A/1x35A/1x40A naar 3x63/80A 200,81 165,69 1508,87 1247,00
    3x25A naar 3x35*/50A 133,05 109,96 1241,46 1026,00
    3x25A naar 3x63/80A 133,05 109,96 1508,87 1247,00
    3x35A naar 3x50A 133,05 109,96 1241,46 1026,00
    3x35/50A naar 3x63/80A 133,05 109,96 1508,87 1247,00
    3x63A naar 3x80A 133,05 109,96 1508,87 1247,00
    >3x80A Calculatie Calculatie Calculatie Calculatie
     
    Type aansluiting Tarief in € dmv verv. smeltverz. door automaten op verzoek klant*** (incl. doorv. + beveil. Incl. btw) Tarief in € dmv verv. smeltverz. door automaten op verzoek klant*** (incl. doorv. + beveil. Excl. btw)
    Van 1x25A naar 1x40A automaat 414,33 342,42
    Van 1x35A naar 1x40A automaat 414,33 342,42
    Van 3x25A naar 3x25A automaat 414,33 342,42
    Van 3x25A naar 3x40A automaat 414,33 342,42

     

   • Tarieven 2015 verlichting elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    3x35/50A naar 3x25A  133,05 109,96
    3x63/80A naar 3x25A 133,05 109,96
    3x50A naar 3x35A 133,05 109,96
    3x63/80A naar 3x35/50A 133,05 109,96
    3x80A naar 3x63A 133,05 109,96
    > 3x80A calculatie calculatie
   • Tarieven 2015 voor verplaatsen elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Soort verplaatsing Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
    Verplaatsen aansluitkast binnen meterkast 414,32 342,42
    Verplaatsen bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast 921,52 761,59
    Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) 642,57 531,05
    Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht van klant ongeacht aantal lichtmasten (incl. verbindingsmof en maximaal 4 m)* 500,60 413,72
    Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht van klant ongeacht aantal lichtmasten (excl. verbindingsmof en maximaal 4 m)* 336,69 278,26
    Extra kabellengte per meter ongeacht het aantal lichtmasten 37,38 30,89
   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter en de aansluitkast. De elektriciteitskabel wordt niet verwijderd maar blijft spanningsloos achter. In overleg kunnen we er ook voor zorgen dat de kabels definitief verwijderd worden.

    Tarieven 2015 verwijdering elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verwijderingen (alle standaard -, bouw- en tijdelijke aansluitingen, behalve de 1x6A aansluiting) Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
    Regulier verwijderen (uitvoering na 10 werkdagen) gratis* gratis*
    Versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) 431,97 357,00
    Met spoed verwijderen (dezelfde werkdag) 603,79 499,00
    Verwijderen openbare verlichting (1x6A aansluiting) per lichtmast*
    Verwijderen aansluiting door middel van eindmof * 186,98 154,53
    Verwijderen aansluitkabel (per meter) 27,10 22,40
    Aansluitset vervangen op verzoek klant (incl. verbindingsmof) * 414,29 342,39
    Aansluitset vervangen op verzoek klant (excl. verbindingsmof) ** 62,94 52,02
    Aanbrengen tijdelijke verbindingsmof 94,38 78,00
   • Liander beheert het netwerk voor gas en stroom tot aan de meter in uw meterkast. Storingen aan het netwerk worden door ons opgelost. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag via uw energieleverancier. Storingen aan de hoofdbeveiliging kunnen we ook voor u verhelpen. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden:

    Tarieven 2015 storing en herstel elektriciteit

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging > MS maatwerk maatwerk
    Werkdagen 08.00-20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 77,46 64,02
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 112,26 92,78
    Storingsmelding binneninstallatie 1 77,46 64,02
    Werkdagen 20.00-22:00 en zaterdagen 08.00 tot 20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,34 89,54
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 176,32 145,72
    Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
    Werkdagen 22.00-08.00, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,34 89,54
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 193,91 160,26
    Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
    Zegelverbreking Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude werkelijke kosten werkelijke kosten
   • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

    Tarieven 2015 metercontrole

    Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Controle op locatie 2 373,89 309,00
    Interne controle 3 452,54 374,00
    Externe controle 4 727,21 601,00

    1 Metercontrole via Liander is alleen mogelijk indien het een meter van Liander betreft. 
    2 De huidige meter wordt ter plaatse door middel van een transportabele ijkmeter gecontroleerd.
    3 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd).
    4 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland.

   • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

    Tarieven 2015 voor metervervanging

    ​ ​ ​ ​ ​ ​
    Omschrijving Tarief in € excl. btw Tarief in € incl. btw
    Van enkeltarief naar dubbeltarief (als hiervoor werkzaamheden aan de elektriciteitsmeter nodig zijn 56,00 67,76
    Van dubbeltarief naar enkeltarief (u regelt dit via uw energieleverancier) 0,00 0,00
    Verwisselingskosten elektriciteitsmeter i.v.m. capaciteitsaanpassing 56,0067,76
    Verwisselingskosten elektriciteitsmeter met teruglevertelwerk 0,000,00
    Prioplaatsing slimme meter (kWh) in combinatie met een gasmeter 60,0072,60
    Prioplaatsing slimme meter (kWh) zonder gasmeter 56,0067,76
    Verwisselen slimme meter (kWh) voor traditionele meter 56,0067,76
    Slimme meter uit- of aanschakelen 0,000,00
   • In onderstaande pdf staat een overzicht met daarin de tarieven voor het aan- resp. afsluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het uitbedrijfstellen van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

    Tarieven Inbedrijfstelling en uitbedrijfstelling elektriciteit

   • Tarieven 2015 af- en heraansluitingen lichtmast

    Schakelwerkzaamheden Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en inbedrijfname) (incl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 1 monteur per lichtmast * 343,04 283,50
    Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en inbedrijfname) (excl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 1 monteur per lichtmast * 173,03 143,00
    Vrijschakelen en inschakelen openbare verlichtingsnet bij werken derden (vanaf 5 lichtmasten)** 157,30 130,00

    Voor een aansluiting openbare verlichting 1x6A gelden de volgende eenmalige nettoegangstarieven:

    Tarieven nettoegangsdienst 2015 voor openbare verlichting.

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Nieuwe 1x6A-aansluiting minder dan 5 lichtmasten 165,89 137,10
    Nieuwe 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten 109,26 90,30
    Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting minder dan 5 lichtmasten 101,64 84,00
    Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten 72,60 60,00
   • Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère kunt u aanvragen via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld ‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

    Tarieven 2015 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    3x25 A 804,65 665,00
    3x35 A * 1.241,46 1.026,00
    3x50 A 1.241,46 1.026,00
    3x63 A 1.508,87 1.247,00
    3x80 A 1.508,87 1.247,00
   • Teruglevertarieven voor collectieven
    Dit is het overzicht van de teruglevertarieven voor onze klanten (energiecollectieven) in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80 ampère.

    De periodieke tarieven voor een zuivere terugleveraansluiting zijn hier weergegeven per jaar, dit in tegenstelling tot de periodieke kosten voor andere aansluitingen die per maand zijn aangegeven.

    Tarieven 2015 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief per jaar in € incl. btw Tarief per jaar in € excl. btw
    3x25 A 74,4180 61,5025
    3x35 A 86,1217 71,1750
    3x50 A 86,1217 71,1750
    3x63 A 93,7622 77,4895
    3x80 A 93,7622 77,4895
   • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze verder dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden. 

    Tarieven meerlengte elektriciteit 2015 voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief per meter incl. btw Tarief per meter excl. btw
    tot en met 1x6A op geschakeld net 23,11 19,10
    tot en met 3x25A 31,46 26,00
    3x35A tot en met 3x50A 40,90 33,80
    3x63A tot en met 3x80A 42,59 35,20
    Tijdelijke eindverbindingsmof bij nieuwe aansluiting 146,41 121,00
   • Bij een nieuwe gasaansluiting wordt u, als dit mogelijk is, standaard aangesloten op het lage druk-gasnet (LD-net). Als dit niet mogelijk is, sluiten wij u aan op het hoge druk-gasnet (HD-net). Op beide netten ontvangt u bij aansluiting een standaard leverdruk van 30 mbar.

    Liander heeft geen aansluitplicht in gebieden waar een warmtenet aanwezig is of aangelegd gaat worden, of in gebieden waarin wij als netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet kunnen realiseren, onderhouden of in werking kunnen hebben.

    Tarieven 2015 nieuwe gasaansluiting voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief in € incl. btw. Tarief in € excl. btw.
    G41 Max. 6 895,40 740,00
    G61 Max. 10 895,40 740,00
    G102 Vanaf 10 t/m 16 1.821,05 1.505,00
    G162 Vanaf 16 t/m 25 1.821,05 1.505,00
    G252 Vanaf 25 t/m 40 2.651,11 2.191,00

     

   • Een tijdelijke aansluiting (geen bouwaansluiting) is een aansluiting die gebruikt wordt voor objecten die tijdelijk van de levering van gas moeten worden voorzien en waar geen permanente aansluiting nodig is. Bij een grotere leidinglengte betaalt u vanaf 25 m het meerlengtetarief per meter.

    Tarieven 2015 tijdelijke gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    G4 - G6 Max. 10 895,40 740,00
    G10 groter dan 10 t/m 16 1.821,05 1.505,00
    G16 groter dan 16 t/m 25 1.821,05 1.505,00
    G25 groter dan 25 t/m 40 2.651,11 2.191,00
    groter dan G25 meer dan 25 t/m 40 calculatie calculatie
   • Onderstaand vindt u de tarieven per type verzwaring. Zie ook de tarieven voor meerlengte gasaansluiting.

    Tarieven 2015 verzwaring gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verzwaring Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    G4 naar G6 max. 10 (max. 93 kW) 58,08 48,00
    G10 naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 58,08 48,00
    G4/G6 naar G10 max. 16 (max. 148 kW) 1.821,05 1.505,00
    G4/G6 en G10* naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 1.821,05 1.505,00
    G4/G6/G10/G16* naar G25 max. 40 (max. 370 kW) 2.651,11 2.191,00
    groter dan G25 meer dan 40 (meer dan 370 kW) calculatie calculatie
    Verzwaren naar ander netvlak calculatie calculatie
   • Tarieven 2015 verlichting gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verlichting Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
    G6 naar G4 111,32 92,00
    G10 naar G4/G6 591,17 488,57
    G16 naar G4/G6 591,17 488,57
    G16 naar G10 111,32 92,00
    G25 naar G4/6/10/16 excl. aanpassing aansluitleiding 591,17 488,57
    G25 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 859,40 740,00
    G25 naar G10 incl. aanpassing aansluitleiding 1.821,05 1.505,00
    G25 naar G16 incl. aanpassing aansluitleiding 1.821,05 1.505,00
   • Onderstaande tarieven gelden voor het verplaatsen van een bestaande gasaansluiting van type G4 t/m G25 op het lagedruknet en eventueel het type gasaansluiting verzwaren dan wel verlichten. Voor het verplaatsen van grotere aansluitingen en hogedrukaansluitingen kunt u een afzonderlijke offerte aanvragen.

    Tarieven 2015 voor verplaatsen gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verplaatsing Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Gas verplaatsen gasaansluitingen op het lagedruknet Incl. btw Excl. btw
    Verplaatsen aansluitkast G4 t/m G25 binnen de bestaande meterkast 446,01 368,60
    Verplaatsen bestaande gasaansluiting G4 t/m G25 848,29 701,07
    Verplaatsen aansluitleiding G4 t/m G25 (perceel klant) incl. 25m 619,59 512,06
    Aansluitingen groter dan G25 Maatwerk Maatwerk
    Gas verplaatsing en verzwaring op het lagedruknet (zowel binnen de bestaande meterkast als daarbuiten) Incl. btw Excl. btw
    Van G4 naar G6 848,29 701,07
    Van G4/G6 naar G10 1.603,74 1.325,41
    Van G4/G6 naar G16 1.603,74 1.325,41
    Van G4/G6/G10/G16 naar G25 2.244,23 1.854,74
    Situatie > G25 Maatwerk Maatwerk
    Gas verplaatsing en verlichting op het lagedruknet (zowel binnen de bestaande meterkast als ook daarbuiten) Incl. btw Excl. btw
    Van G25/G16/G10/G6 naar G4 848,29 701,07
    Van G25/G16/G10 naar G6 848,29 701,07
    Van G25/G16 naar G10 1.200,56 992,20
    Van G25 naar G16 1.200,56 992,20
    Situatie > G25 Maatwerk Maatwerk
    Gas verplaatsing en verzwaring/verlichting op het hogedruknet Incl. btw Excl. btw
    Alle HD-aansluitingen Maatwerk Maatwerk
   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter en de meterbeugel. De gasleiding op uw terrein wordt niet verwijderd maar drukloos gemaakt. In overleg kunnen we er ook voor zorgen dat de leiding definitief verwijderd wordt.

    Tarieven 2015 verwijdering gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verwijdering1 (standaard - , bouw- en tijdelijke aansluitingen) Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Regulier verwijderen t/m G25 (uitvoering na 10 werkdagen) gratis* gratis*
    Versneld verwijderen t/m G25 (tussen 1 en 10 werkdagen) 431,97 357,00
    Met spoed verwijderen t/m G25 (dezelfde werkdag) 603,79 499,00
    Al gesloopt, eventuele schade op aanvraag op aanvraag
   • Tarieven 2015 storing en herstel gas

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis gratis
    Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 77,46 64,02
    Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
    Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54

    Tarieven 2015 voor herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude werkelijke kosten werkelijke kosten
   • Onder het uitvoeren van een metercontole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw gasmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

    Tarieven 2015 metercontrole

    Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Interne controle 2 t/m G16 370,14 305,90
    Interne controle G25 565,45 467,32
    Externe controle t/m G16 709,30 586,20
    Externe controle 3 G25 740,23 611,76
   • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

    Tarieven 2015 voor gasmetervervanging

    Omschrijving Tarief in € excl. btw Tarief in € incl. btw
    Verkleinen/vergroten meter t/m G25 56,00 67,76
   • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het aan- resp. afsluiten van aansluitingen op het gasnet. Het uitbedrijfstellen van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

    Inbedrijfstelling en uitbedrijfstelling gas

   • Tarieven 2015 meerlengte voor kleinverbruikers

    Gasmeter Capaciteit aansluiting Tarief per meter in € incl. btw Tarief per meter in € excl. btw
    G4 - G6 max. 10 Nm3/h 34,61 28,60
    G10 -G25 groter dan 10 - 40 Nm3/h 41,50 34,30

    Aanvullende voorwaarden meerlengte aansluitleiding 2015

    • De lengte van de aansluitleiding wordt berekend vanaf de meteropstelling, via de invoerbuis tot aan de distributiegasleiding.
    • Als deze lengte meer is dan 25 meter berekenen wij afzonderlijke kosten voor meerlengte van de gasleiding volgens 'meerlengte tarieven'.
    • Deze tarieven zijn per meter inclusief normaal graaf- en straatwerk. Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
   • De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Dit is de som van

    • De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting.
    • Het transport van de energie.
    • De meetdiensten per aansluiting.

    De leverancier brengt dit tarief als één bedrag in rekening. De hoogte van de capaciteitstarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

    Capaciteitstarieven 2015 voor kleinverbruikers

    Aansluiting Tarief in € per dag incl. btw Tarief in € per dag excl. btw Tarief in € per jaar incl. btw Tarief in € per jaar exc. btw
    Onbemeten 0,2487 0,2056 90,8032 75,0440
    t/m 10 m3/h (jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar) 0,3166 0,2617 115,5798 95,5205
    t/m 10 m3/h (jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar) 0,4403 0,3639 160,7164 132,8235
    t/m 10 m3/h (jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar) 0,6875 0,5682 250,9455 207,3930
    groter dan 10 m3/h tot en met 16 m3/h 1,1792 0,9746 430,4320 355,7290
    groter dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h 1,6785 1,3872 612,6568 506,3280
    groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h 2,9324 2,4235 1.070,3387 884,5775
    groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h + EVHI 4,6108 3,8106 1.682,9514 1.390,8690