Berekenen Standaard jaarverbruik gas

Berekenen Standaard jaarverbruik gas

Bij een gasaansluiting met een capaciteit tot en met 10 m3/h hangen de netwerkkosten af van uw persoonlijk standaard jaarverbruik (SJV). Lees hier wat het Standaard Jaarverbruik Gas betekent. Hieronder leggen we uit hoe het wordt berekend.

Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar). Dit is dus niet hetzelfde als het gasverbruik op uw jaarnota. Wat doen we met het standaard jaarverbruik?

 • De netwerkkosten die u betaalt als u een gemiddelde consumentenaansluiting (G4-G6) hangen af van uw standaard jaarverbruik. 
 • Energieleveranciers gebruiken uw standaard jaarverbruik om een meterstand in te schatten als deze niet is opgenomen.
 • Energieleveranciers bepalen op basis van uw standaard jaarverbruik het maandelijks termijnbedrag dat u moet betalen. 
 • Met het standaard jaarverbruik van al onze klanten opgeteld, schatten we het gasverbruik voor een komende periode in. Zo kunnen we voldoende gas inkopen en er zo voor zorgen dat iedereen zeker is van gas.
 • Verder wordt het standaard jaarverbruik gebruikt om berekeningen voor energiebesparingen uit te voeren. 

Berekening standaard jaarverbruik

Als we een nieuwe meterstand ontvangen van uw energieleverancier, berekenen we het standaard jaarverbruik opnieuw. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De periode tussen twee meterstanden moet minstens 300 dagen zijn.
 • In deze periode moeten de volledige maanden januari en februari vallen. 
 • De meterstand mag niet geschat zijn.

Correctie jaarverbruik

Het standaard jaarverbruik is grotendeels gebaseerd op het werkelijke gasverbruik. Het is het verwachte verbruik in een standaardjaar. 

Let op: Het afgerekende jaarverbruik op uw energienota is dus niet hetzelfde als het standaard jaarverbruik. Waardoor kan het standaard jaarverbruik afwijken:

 • Soms is het een warmer of kouder jaar dan normaal.
 • De ene keer zit er meer energie in een kubieke meter gas dan de andere keer.
 • Soms soms staat er iets meer druk op het gas dan de andere keer.

Die verschillen corrigeren we door een aantal kubieke meter bij uw werkelijke verbruik op te tellen of af te trekken. Zo komen we op het standaard jaarverbruik.

Uw netwerkkosten hangen af van het standaard jaarverbruik

Het standaard jaarverbruik bepaalt wat u aan netwerkkosten betaalt. Was uw standaard jaarverbruik bijvoorbeeld minder dan 500 m³ gas? Dan staat op uw jaarrekening de tariefgroep van 0 m³ tot 500 m³. Was uw standaard jaarverbruik meer dan 500 m³ gas? Dan ziet u op uw jaarrekening de tariefgroep van 500 m³ tot 4000 m³.

Geen aanpassing met terugwerkende kracht

Het standaard jaarverbruik is dus niet hetzelfde als het gasverbruik op een jaarnota. Het is een rekenmethode (getal) om het gasverbruik vooraf in te schatten. Dit getal passen we achteraf niet aan, omdat het voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Uw netwerkkosten hangen af van uw standaard jaarverbruik en gaat in op de datum waarop het nieuwe standaard jaarverbruik is vastgesteld. De netwerkkosten worden achteraf NIET verrekend, ongeacht of het tarief te hoog of te laag is geweest.

Rekenvoorbeeld SJV

Uw jaarverbruik gas:                       3625 m3
Correctie klimaatomstandigheden:   420 m3

(temperatuur, druk en volume)                   

Uw standaard jaarverbruik:           4.045 m3

Uw capaciteitstarief: meer dan 4000 m³ gas.

Veelgestelde vragen