Levertijden en energienet onder druk

Levertijden en energienet

Uw aanvraag voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting voor elektriciteit of gas realiseert Liander uiteraard zo snel mogelijk. Het liefst op het door u gewenste moment. In de afgelopen maanden merkten wij echter dat het steeds ingewikkelder wordt om aan de planning van onze klanten te voldoen. Dat vinden wij erg vervelend.

Dat we uw planning* mogelijk niet halen, kan verschillende oorzaken hebben:

 • We zien een forse toename van het aantal aanvragen voor een aansluiting. Dit komt door een aantrekkende economie en meer vragen op het gebied van duurzame energie (zonne- en windenergie, elektrisch vervoer en warmte);
 • Er is steeds meer drukte op het energienet. Het kan voorkomen dat we eerst een verzwaring van het energienet moeten doen voordat we uw aanvraag kunnen realiseren.
 • We hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel, net als veel andere bedrijven in Nederland. Er staan bij Liander ruim 100 vacatures open voor technische functies.

Lees hier ook meer over wat de gevolgen van de grote vraag naar materiaal voor netuitbreiding zijn voor klanten.

* Is er al een afspraak in of bij uw woning of pand gepland? Dan blijft deze gewoon staan.

Liander werkt aan oplossingen voor de lange termijn

Uiteraard werkt Liander hard aan oplossingen voor de lange termijn.

 • Zo realiseren we bijna 200 aanpasssingen op hoog- en minddenspanningsniveau;
 • Wij zijn in gesprek met aannemers in het land om meer werkzaamheden door hen uit te laten voeren;
 • Onze eigen werkprocessen proberen wij slimmer in te richten zonder dat daarbij de veiligheid van onze mensen in het geding komt;
 • En op het gebied van nieuwe medewerkers zetten wij alles op alles om mensen op te leiden en bij- of om te scholen. 

Deel uw wensen vroegtijdig met ons

Hoe eerder Liander op de hoogte is van uw wensen, hoe meer ruimte er is voor de juiste afstemming. Weet u bijvoorbeeld een half jaar van tevoren al wat u van plan bent? Vraag dan zo vroeg mogelijk via mijnaansluiting.nl een aansluiting of de aanpassing op uw bestaande aansluiting aan. Uiteraard stellen wij alles in het werk om uw planning te realiseren, maar de realiteit is dat dit niet altijd lukt. Onze excuses daarvoor.

 

Lees ook het nieuwsbericht van Netbeheer Nederland.
 

Veelgestelde vragen over de levertijden

 • Het is mogelijk dat consumenten en klein zakelijke klanten geconfronteerd worden met toenemende drukte op het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de situatie moeten we dan eerst het energienet verzwaren. Consumenten en kleinzakelijke klanten moeten daardoor soms langer wachten als zij een nieuwe aansluiting aanvragen of een aansluiting willen laten verzwaren. Dit geldt ook voor partijen die meerdere kleine aansluitingen aanvragen of willen laten wijzigen. Klanten met zonnepanelen op het dak kunnen bij drukte op het energienet ervaren dat hun omvormer de panelen uitschakelt op zonnige dage met weinig stroomverbruik. Zij leveren dan tijdelijk hun opgewekte energie niet terug aan het net. Voor eigenaren van laadpalen geldt dat bij drukte op het energienet de laadpaal niet oplaadt op bepaalde momenten. Hoe eerder partijen zoals woningbouwcorporaties hun verduurzamingsplannen met ons delen via onze relatiemanagers hoe beter we hierop in kunnen spelen en samen afspraken kunnen maken, zodat er zo min mogelijk hinder wordt ondervonden voor alle betrokken partijen.

 • Vraag zo vroeg mogelijk via mijnaansluiting.nl een aansluiting aan. Dan kunnen wij u ook zo snel mogelijk laten weten wanneer uw aanvraag uitgevoerd kan worden. Uiteraard stellen wij alles in het werk om uw planning te realiseren, maar de realiteit is dat dit niet altijd lukt. Onze excuses daarvoor!

 • Voor het uitvoeren van een aanvraag geldt een wettelijke termijn van 18 weken. Het kan zijn dat uw aanvraag nog niet is uitgevoerd omdat het energienet de maximale capaciteit heeft bereikt. Hierover wordt of bent u dan geïnformeerd. Als de uitvoering langer duurt kan dit ook te maken met het grote aantal aanvragen wat wij momenteel ontvangen of met een tekort aan technisch personeel. Wij doen er alles aan om in gesprek met u tot een goede oplossing te komen. En uiteraard stellen wij alles in het werk om uw planning te realiseren. De realiteit is dat dit niet altijd lukt. Onze excuses daarvoor!

 • Het is voor consumenten en kleinzakelijke klanten nog niet mogelijk om inzicht te geven in hoe de situatie in de omgeving is. Hoe eerder de netbeheerder op de hoogte is van uw wensen, hoe meer ruimte er is voor de juiste afstemming. Weet u bijvoorbeeld een half jaar van tevoren al wat u van plan bent? Vraag dan zo vroeg mogelijk via mijnaansluiting.nl een aansluiting aan. Wij zoeken graag samen met u naar passende oplossingen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om uw planning te realiseren, maar de realiteit is dat dit niet altijd lukt. Onze excuses daarvoor!

 • Het herstel van de economie en de bijbehorende vraagstijging is sneller gegaan dan wij dachten. In combinatie met de toegenomen aandacht voor duurzame energie-opwek is het aantal aanvragen in sommige gebieden met meer dan 50 procent toegenomen. Daarnaast is er ook een tekort aan geschikt technisch personeel. Niet alleen bij Liander, het is een vraagstuk waar veel technische bedrijven mee kampen. Op korte termijn is daar geen oplossing voor.

 • Wij vinden het erg vervelend als Liander niet aan de gewenste planning kan voldoen. En het is nog vervelender als u hierdoor schade ondervindt. Wij gaan hierover graag met u in gesprek om te kijken naar passende oplossingen. Bent u een zakelijke klant? Neem hiervoor dan contact op met uw projectmanager. Bent u een particulier of vraagt u een kleinverbruikaansluiting aan? Neem dan contact op met de aannemer die bij u het werk uitvoert. Deze kunt u vinden via het statusoverzicht in mijnaansluiting.nl

 • Onze verwachting is dat klanten in ieder geval het komende jaar hinder kunnen ondervinden van deze problematiek. Liander neemt intussen diverse maatregelen om planningen naar tevredenheid uit te voeren.

 • De grootste knelpunten zien wij in de regio’s Amsterdam, Noord-Holland en de Flevopolder. Naarmate de problematiek langer duurt kan ook in andere delen van ons verzorgingsgebied de levertijd steeds meer onder druk komen staan.

 • Om de leveringsbetrouwbaarheid te garanderen, maakt Liander afwegingen in het realiseren van de werkzaamheden. Zo kunnen grootschalige renovaties van elektriciteits- of gasnetten effect hebben op de planning van individuele vragen van klanten. We overleggen hierover ook altijd met betrokken klanten en gemeenten.

 • Dat is niet de verwachting. Liander doet er alles aan om een ongestoorde levering van gas en elektriciteit te bieden.