Congestiemeldingen in Amsterdam

congestiemelding Amsterdam

Congestie betekent dat de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de beschikbare transportcapaciteit van het bestaande net. Met congestiemanagement, een flexibele oplossing, verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan. Ook in en rondom Amsterdam vinden knelpunten in het elektriciteitsnet plaats. Hier leest u waar er knelpunten zijn in het elektriciteitsnet in regio Amsterdam en aan welke oplossingen we zoeken. 

Knelpunten

Hieronder leest u meer over de bestaande knelpunten in en rondom Amsterdam:

Oplossingen

Congestiemanagement is een tussentijdse oplossing en levert tijdelijk extra ruimte op het net op. Het creëert nog geen ruimte voor extra uitbreiding of nieuwe aanvragen. Daarvoor breiden de netbeheerders het elektriciteitsnet de komende jaren op veel plaatsen uit. Meer weten over congestiemanagement? Lees hier verder >.

In het gebied rondom elektriciteitsstation Westhaven, in het westelijk havengebied van Amsterdam, voert Liander samen met klanten en marktpartijen een pilot uit met congestiemanagement.
Benieuwd naar deze pilot? Lees dan meer over congestiemanagement Westhaven.

 

Oplossingen en maatregelen

Liander werkt aan oplossingen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet.

Beschikbare capaciteit Amsterdam