Congestiemanagement in Neerijnen

Congestiemanagement

In Neerijnen gaat Liander congestiemanagement toepassen. Op deze pagina vinden mogelijke deelnemers uit het gebied meer informatie over hoe dit werkt. Daarnaast hebben we een aantal veel gestelde vragen op een rij gezet.

Weten hoe congestiemanagement werkt? Bekijk dan de video

 

 

Veelgestelde vragen over deelname aan congestiemanagement

  • Op basis van de transportprognoses die klanten doorgeven, bepalen netbeheerders waar en wanneer ze congestie verwachten. Om die congestie te voorkomen, is het bijvoorbeeld nodig dat klanten op dat moment minder elektriciteit verbruiken. Een oproep hiervoor verschijnt in GOPACS, waarna klanten in het gebied een aanbod kunnen plaatsen. Klanten van buiten het gebied zetten een vraag uit. Via GOPACS worden vraag en aanbod aan elkaar verbonden, waarbij de landelijke balans op het net gelijk blijft. De netbeheerders betalen het prijsverschil tussen vraag en aanbod. Meer algemene informatie over GOPACS staat op https://gopacs.eu.

  • Via het congestiemanagementportal van GOPACS melden grootzakelijke klanten zich aan om zelf deel te nemen aan congestiemanagement. Dit hoeven ze niet te doen wanneer ze gebruik maken van een aggregator. In het congestiemanagementportal plaatsen deelnemers hun biedingen, die bijdragen aan het oplossen van congestie. Klanten die zelf deelnemen aan congestiemanagement ontvangen persoonlijk bericht over de aanmeldprocedure van het congestiemanagementportal. Deelname via het congestiemanagementportal is kosteloos. 

  • Een aggregator is een tussenpartij die op afstand uw apparaten kan aansturen om uw verbruik of opwek bij te stellen. Aggregators weten hoe ze uw flexibele vermogen kunnen optimaliseren. Dit doet hij op basis van een energieverbruiksprofiel, dat hij opstelt door te handelen op de flexibiliteits- en energiemarkten. U hoeft daardoor niet handmatig uw biedingen te doen en verbruik bij te stellen. De aggregator kan bijvoorbeeld uw energieleverancier, programmaverantwoordelijke of een andere commerciële partij zijn.

  • Nee, momenteel is dit niet verplicht. Maar als er te weinig vrijwillige deelnemers zijn, kan dit veranderen. Zakelijke klanten met een gecontracteerd vermogen groter dan 1 MW (megawatt) kunnen worden verplicht om deel te nemen aan congestiemanagement. We hopen echter dat we op vrijwillige basis voldoende deelnemers krijgen in Neerijnen.

  • Nee, helaas niet. We kunnen transportbeperkingen pas opheffen als de netuitbreiding in het gebied gereed is. Dit zal op zijn vroegst in 2023 zijn. Laat het ons wel weten als u plannen heeft, waarvoor extra vermogen nodig is. Vrijgekomen capaciteit op het net verdelen we onder klanten op volgorde van aanvraag.

  • Alle klanten met een gecontracteerd vermogen vanaf 1 MW zijn verplicht een dagelijkse transportprognose aan te leveren bij de netbeheerder, ongeacht hun deelname aan congestiemanagement. Om dit (automatisch) te regelen, kunt u het beste contact opnemen met uw energieleverancier. Liander heeft de prognoses nodig om de belasting op het net te voorspellen, zodat de precieze momenten van congestie bekend zijn. De biedingen worden daarop aangepast.

  • Eén dag voorafgaand aan een bieding krijgt u tussen 14:00 – 16:00 van ons een bericht. U kunt dan uw bieding uitbrengen op het platform GOPACS. 

  • Zolang klanten vrijwillig meedoen aan de flexmarkt en Liander voldoende vermogen heeft is het mogelijk om bepaalde periodes niet mee te doen aan congestiemanagement. Bij een verplichte deelname is dit geen optie. In Neerijnen valt de congestie voornamelijk in de periode september tot en met april. In deze periode is het van belang dat er voldoende biedingen zijn om het net overeind te houden.