Liander investeert in Zuid-Holland

Liander investeert in Zuid-Holland

Energie verdient aandacht. Want de energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen. Waar in Zuid-Holland vinden majeure investeringen plaats in het elektriciteitsnet?