Liander investeert in Noord-Holland

Liander investeert in Noord-Holland

Energie verdient aandacht. Want de energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen. Waar in Noord-Holland vinden majeure investeringen plaats in het elektriciteitsnet?

Grootste investeringspakket ooit in Noord-Holland

Investeringsplannen 2022