Liander investeert in Friesland

Liander investeert in Friesland

Energie verdient aandacht. Want de energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen. Waar in Friesland vinden majeure investeringen plaats in het elektriciteitsnet?