Liander investeert in Friesland

Liander investeert in Friesland

Energie verdient aandacht. Want de energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen. Waar in Friesland vinden majeure investeringen plaats in het elektriciteitsnet?

 

Friesland is zeer actief met het opwekken van zonne-energie. Het aanbod van zonnestroom neemt in Friesland de komende jaren dan ook enorm toe. Een mooie ontwikkeling op weg naar duurzaamheid. Tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet van Liander.

Friesland kent veel landelijk gebied dat zich goed leent voor de opwekking van duurzame energie. Het aantal  zonnedaken en -weiden dat duurzame energie opwekt groeit snel. Deze ontwikkeling is nodig om de duurzame energiedoelen te realiseren en zorgt er tegelijkertijd voor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar het net van Liander de maximale capaciteit heeft bereikt en grote bedrijven en producenten geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen voor leveren en terugleveren.

Investeren in het Friese Net

Op weg naar 2031 blijft Liander hard werken aan het verzwaren en uitbreiden van haar net. Het gaat hierbij om zowel stationsuitbreidingen als nieuwe en dikkere kabels. Het totale investeringsportfolio (uitbreidingen stations en 10-20kV netten) voor Friesland van Liander van projecten die op dit moment bekend zijn bedraagt €460 mln. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar toeneemt. Dit is nog exclusief de investeringen in de laagspanningsnetten. We verwachten tot 2030 20% van de LS netten verzwaard moeten worden. 

In de provincie zijn op dit moment enkele grootschalige projecten aan de gang. We hebben een overzicht weergegeven van Friesland als geheel, klikt u daarop dan komt u op een pagina waar per deel van Friesland  ingegaan wordt  op de stationsuitbreidinen maar ook ziet u een overzicht van Friesland als geheel waar op dit moment gewerkt wordt aan grootschalige uitbreidingen.

Enkele deelprojecten waar nu veel aan gewerkt wordt staan hieronder.  

Heeft u vragen wat dit voor u als ondernemer betekent, neem dan contact op met uw relatiemanager.

Wilt u meer lezen over de investeringsplannen, klik dan hier.

Klik op de afbeelding om per regio grootschalige projecten te bekijken.

 

Enkele deelprojecten uitgelicht. In deze kerngebieden vindt op dit moment veel ontwikkeling plaats om de elektriciteitsstations uit te breiden.
Klik op de afbeelding voor vergroting