Liander investeert in Flevoland

Liander investeert in Flevoland

Energie verdient aandacht. Want de energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen. Waar in Flevoland vinden majeure investeringen plaats in het elektriciteitsnet?

Grootschalige projecten

Op weg naar 2030 blijft Liander hard werken aan het verzwaren en uitbreiden van haar net. Het gaat hierbij om zowel stationsuitbreidingen als nieuwe en dikkere kabels. In de provincie zijn op dit moment enkele grootschalige projecten aan de gang. Hieronder ziet u een kaart van de Noordoostpolder waar we op dit moment bezig zijn met grootschalige projecten om het elektriciteitsnet uit te breiden met nieuwe (onder)stations.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Geralateerd nieuws

Grootschalige uitbreiding elektriciteitsnet Friesland en Noordoostpolder; Met het programma Netuitbreiding Lelie, afgekort NuLelie, wordt de uitbreiding van het middenspanningsnet in de regio’s Noordoostpolder en Friesland opgepakt.Door deze uitbreidingen van het elektriciteitsnet kunnen bedrijven en grote producenten van duurzame energie die op de wachtlijst staan weer aangesloten worden.