Vernieuwing elektriciteitsnet Boskoop

Liander werkt in Boskoop

Botanicusbuurt 

Het huidige elektriciteitsnet van de Botanicusbuurt in Boskoop is verouderd. Hierdoor kunnen storingen ontstaan. Dat willen we graag voorkomen. Daarom gaan we het elektriciteitsnet in uw buurt aanpakken. We leggen meer en dikkere kabels en zorgen daarmee dat het net ook in de toekomst de groeiende vraag naar stroom aankan. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast in uw buurt veroorzaken.  

Wat gaan we doen?

We vernieuwen het elektriciteitsnet en ca. 80% van de huisaansluitingen (dit zijn de kabels tussen het elektriciteitsnet en uw meterkast). Ook vernieuwen we de aansluitingen van de openbare verlichting in de buurt. Zodra dit gereed is, neemt de gemeente dit (zelfstandige) net in beheer.
Begin april 2023 starten we met het werk en zijn naar verwachting in de tweede helft van 2024 gereed. Aannemer Visser Smit Hanab voert het werk namens Liander uit. 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
april - juli 2023

Fase 1 Aanleggen nieuwe kabels en overnemen huisaansluitingen. 

augustus - november 2023

Fase 2 Aanleggen nieuwe kabels en overnemen huisaansluitingen.

november 2023 - april 2024

Fase 3 Aanleggen nieuwe kabels en overnemen huisaansluitingen.

maart - april 2024

Fase 4 Verwijderen van oude kabels. 

mei - juni 2024

Fase 5 Verwijderen van oude kabels. 

juni - juli 2024

Fase 6 Verwijderen van oude kabels. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met aannemer Visser Smit Hanab via e-mail: info@vshanab.nl of via telefoonnummer 079 - 330 49 00.

Veelgestelde vragen

 • Als we de elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen.
  Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.

  Tijdens het overzetten van de huisaansluiting heeft u ongeveer een dagdeel geen stroom.
  Geldt dit voor u? Dan krijgt u hierover een brief en wordt er een afspraak met u ingepland. 

  Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking. 

 • We stellen een verkeersplan op om de hinder voor verkeer tot een minimum te beperken. We plaatsen daarbij omleidingen om de doorstroom in de omgeving mogelijk te houden. Van tevoren geven we aan waar parkeerverboden komen.
  Woningen en winkels blijven bereikbaar. Ook blijft de wijk bereikbaar voor hulpdiensten en het openbaar vervoer.

  Er komt een aangewezen opslag voor materiaal om de hinder hiervan te beperken.

 • Een huisaansluiting is de stroomvoorziening voor een woning. Als we een huisaansluiting vernieuwen betekent dit dat we de kabel die de meterkast in een woning verbindt met het elektriciteitsnet in de straat, gaan vervangen.
  Gaan we de huisaansluiting van uw woning vervangen, dan heeft u ongeveer een dagdeel geen stroom. U ontvangt hierover van tevoren per post een brief en er wordt met u een afspraak voor ingepland.  
  Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking.

 • Dit kan helaas niet. We zijn aan het onderzoeken of we in de toekomst aanvragen voor een verzwaring van een huisaansluiting gelijktijdig met andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Als dit mogelijk blijkt te zijn dan brengt Liander haar klanten hiervan op de hoogte.