Betaalprocedure

Betaalprocedure

Na de realisatie van een aansluiting ontvangt u een factuur van Liander. Wij vragen u deze binnen 14 dagen te betalen. Dat staat ook in onze betaalprocedure opgenomen.

Na ontvangst van de factuur ontvangt u eerst kosteloos een herinnering. Daarna moeten wij helaas extra kosten in rekening brengen. De betaalprocedure ziet er als volgt uit:

 1. Factuur:
  Wij sturen u een factuur voor het aanleggen of wijzigen van uw aansluiting. De betalingstermijn is 14 dagen
 2. Herinnering:
  Als vergeet de factuur te betalen dan krijgt u een herinnering. U krijgt 10 dagen extra om de factuur te betalen.
 3. Aanmaning:
  Na die 10 dagen krijgt u een aanmaning. Hier zijn wel aanmaningskosten van 15 euro aan verbonden. U krijgt 9 dagen om de factuur en aanmaningskosten te betalen.
 4. Laatste betaalmogelijkheid:
  Stel, u bent niet in staat om na de aanmaning te betalen. U krijgt dan een laatste betaalmogelijkheid. Helaas moeten we dan wel 50 euro extra incassokosten in rekening brengen. U krijgt nog 6 dagen om te betalen.
 5. Afsluiting en deurwaarder:
  We willen het natuurlijk niet zover laten komen maar als u dan nog niet betaalt stellen wij u nog in de gelegenheid om schuldhulpverlening in te schakelen. Als we niets van u horen moeten wij helaas overgaan tot afsluiting van de toevoer van energie.

Betalingsachterstand

Mocht een betalingsachterstand ontstaan, dan helpen wij u graag. Bijvoorbeeld via een versneld incassotraject. Zo voorkomt u dat uw schuld verder oploopt. Regel dit via onze Klantenservice.

Betalingsregeling

Neem ook contact met onze Klantenservice op als u slechts tijdelijk niet in staat bent uw factuur te betalen. Het is beter dit zo vroeg mogelijk te melden. Misschien komt u in aanmerking voor een betalingsregeling.