Nul-op-de-Meter

NOM

Een Nul-op-de-Meter (NoM) project heeft vaak een grote impact op het net. Omdat Liander hiervoor werkzaamheden moet inplannen en uitvoeren, is het van belang dat we geruime tijd voor de start van het project op de hoogte worden gesteld. U kunt Liander vrijblijvend informeren over uw NoM-project. Samen kunnen we dan de planning afstemmen en is er voldoende tijd voor een goede voorbereiding. Zo zorgen we er samen voor dat een project niet uitloopt en dat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. 

Achtergrond

Steeds meer woningcorporaties zetten hun bestaande woning bezit om naar energieneutrale concepten, waarin onder meer zonnepanelen en warmtepompen een rol spelen. Na renovatie gebruiken deze  NoM-huizen geen gas meer. De gasaansluiting vervalt, maar ze blijven wel aangesloten op het elektriciteitsnet.

Wat betekent dit voor het net?

Als het heel zonnig is wordt er meer energie opgewekt dan dat er op dat moment nodig is. Het teveel aan stroom wordt dan teruggeleverd aan het net. Op een koude dag wordt er meer energie verbruikt dan dat er op dat moment wordt opgewekt. Dan wordt er stroom gevraagd van het net. Tevens zorgen de geïnstalleerde warmtepompen voor een extra vraag naar elektriciteit.

Als hele wijken een NoM-renovatie ondergaan zal dit op een zonnige dag ervoor zorgen dat alle huishoudens gelijktijdig stroom terug leveren aan het net. Dit leidt tot grote pieken op het elektriciteitsnet, vaak grotere dan waarop het net is ontworpen en met als risico een elektriciteitsstoring. Daarom is het noodzakelijk dat het net wordt aangepast om overlast (storingen) te beperken.

Waar kunt u Liander mee helpen?

Liander heeft een grote verantwoordelijkheid voor het uitbreiden, verbeteren en onderhouden van het net. Door de grote hoeveelheid werk die hier uit voort komt kan het soms moeilijk zijn om op korte termijn te voldoen aan een aanvraag. Het is daarom belangrijk om;

  • vroegtijdig uw ideeën rondom een Nom-project met uw relatiemanager van Liander door te spreken. Dit is vrijblijvend en zorgt ervoor dat Liander al op de hoogte is van uw project en vast kan beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor het aanpassen (verzwaren) van het net.
  • pas daarna een een officiële aanvraag in te dienen bij www.mijnaansluiting.nl
  • zo zorgen we samen voor een goede planning, zitten we elkaar niet in de weg bij de uitvoer van de werkzaamheden en wordt de kans op uitloop geminimaliseerd.

Dus, heeft u plannen voor een NoM-project, neem dan vroegtijdig contact op uw met de relatiemanager van Liander. Zo zorgen we er samen voor dat bewoners comfortabel, betaalbaar en energiezuinig kunnen wonen.