Het Gelders Energieakkoord: Wijk van de toekomst

Gemeente Nijmegen

Nijmegen is in 2017 door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018 en daarmee een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa. Op 19 januari vond de awarding ceremony plaats, waarbij de burgemeester van Essen de award overdroeg aan de burgemeester van Nijmegen. 

“Aardgasloos in 2035; eerst leren dan doen!”
 

Nijmegen heeft als ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn. Hiervoor gaat de gemeente nu al aan de slag om de gebouwde omgeving aardgasloos te maken. Met als doel lessen te trekken voordat de opschaling begint, wordt nu met de eerste drie wijken kennis opgedaan over de mogelijkheden in het aardgasvrij maken. Binnen de op te stellen Warmtevisie worden voor de komende jaren meer wijken aangewezen om stappen te gaan zetten, met als ambitie de eerste aardgasvrije wijken daadwerkelijke te gaan realiseren.

Kennis en kunde delen

Gemeente Nijmegen faciliteert het proces naar aardgasloze wijken door programmatafels op te zetten, met daaraan een plek voor (de gemeente) de meest relevante partijen. Aan deze tafels wordt kennis en kunde, gericht op de warmtetransitie, gedeeld. Liander is een van deze partijen en schuift aan om vanuit haar expertise input en duiding te geven.

“Binnen ‘Wijk van de Toekomst’ ligt de focus vooral op het leren van de processen die in gang gezet worden in de geselecteerde wijken. “
 

Ondersteuning van Liander

Wij hebben de gemeente geholpen bij het verkrijgen van regie op het proces en de rol die daarbij past, door onze visie op lokaal programmeren en de warmtetransitie met hen te delen. Ook hebben we met behulp van warmtekanskaarten de veroudering van het gasnet inzichtelijk gemaakt en ondersteund bij bewonersavonden en bewonerscommunicatie.