Liander aan het werk voor project ViA15

Werkzaamheden project ViA15

Voor het project ViA15 werken we met het Rijk en de regio samen aan de uitbreiding van het wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Liander verlegt elektriciteitskabels voor dit project. Hier vindt u informatie over de werkzaamheden die wij hiervoor uitvoeren. 

Werkzaamheden project ViA15

Om ruimte te maken voor de nieuwe A15 en de verbreding van de A12, heeft Rijkswaterstaat aan alle betrokkenen gevraagd om kabels en leidingen te verleggen. Hiervoor is onderlinge afstemming noodzakelijk. Voor u willen we eventuele bouwhinder zoveel mogelijk beperken. Daarom stemmen wij onze werkzaamheden onderling af en waar het kan combineren we werkzaamheden. De laatste stand van zaken leest u hier. Bekijk ook de video van Omroep Gelderland om de werkzaamheden vanuit de lucht te zien.

Werkzaamheden en planning Liander 

In 2018 voert Liander werkzaamheden uit op vier locaties. We verleggen op die plekken de bestaande elektriciteitskabels en/of gasleidingen om de uitbreiding van het wegennet mogelijk te maken.
Onze aannemer Firma A. Hak voert de werkzaamheden uit. A. Hak houdt direct omwonenden op de hoogte via de BouwApp (gratis te downloaden via Google Play of de App Store) en via brieven.

Locatie Planning Stand van zaken
Roodwilligenstraat, Duiven Half mei - half juni  Update 11 oktober
A12 tussen Duiven en Zevenaar Half juli - eind oktober
Hazenpad Zevenaar Eind augustus - half oktober Update 11 oktober
Edisonstraat Zevenaar Half oktober - eind december Update 11 oktober

Peilbuizen: inzicht in de grondwaterstand

Voor de werkzaamheden die Liander uitvoert voor het VIA15 project, kan het nodig zijn om grondwater te onttrekken. Is dit het geval? Dan vragen wij de benodigde vergunning aan bij het Waterschap Rijn & IJssel. We werken nauw samen met alle betrokken nutspartijen. Om het grondwater goed in de gaten te houden, zijn er diverse peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen geven u, en ons, de juiste informatie over de grondwaterstand tijdens onze werkzaamheden. U kunt uw peilbuis-gegevens hier vinden.
 

Flyer Project ViA15

Liander verlegt elektriciteitskabels voor project ViA15. In deze flyer leest u over onze werkzaamheden en over onze planning voor project ViA15. 

Vragen?

Het Rijk en de regio hebben Projectbureau ViA15 opdracht gegeven voor de planvorming en communicatie van project ViA15. Projectbureau ViA15 is onderdeel van Rijkswaterstaat. U kunt hier terecht met al uw vragen over het project ViA15.  

Veelgestelde vragen Project ViA15

 • Het verkeersnetwerk rond Arnhem dreigt overbelast te raken. Nu al staan automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) regelmatig in de file. Project ViA15 is om ruimte te maken voor de nieuwe A15 en de verbreding van de A12. Het ViA15 loket is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel.

  Voorafgaande aan deze werkzaamheden van Rijkswaterstaat dienen door Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel gasleidingen, drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en rioolpersleidingen verlegd worden. Deze partijen (Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel) hebben de handen ineen geslagen om de impact voor u en het gebied zoveel mogelijk te beperken.

 • Rijk en provincie willen het wegennet versterken, zodat bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid in het gebied toenemen.

 • Netbeheerders verleggen op meerdere plaatsen kabels en leidingen, zoals gasleidingen (Gasunie), drinkwaterleidingen (Vitens), elektriciteitskabels en gasleidingen (Liander) en rioolpersleidingen (Waterschap Rijn en IJssel). Dat betekent dat er wordt er gegraven in de grond, dat er wegen opengebroken worden en het kan zijn dat er bouwverkeer door uw straat rijdt of dat u tijdelijk wordt afgesloten van gas of stroom. 

   

 • We starten medio mei met de voorbereidende werkzaamheden. Liander voert als eerste van de nutspartijen haar werkzaamheden uit. Wij verleggen de elektriciteitskabels. 

 • We verwachten dat de werkzaamheden aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar, Roodwilligenstraat, Hazenpad en Edisonstraat eind 2018 zijn afgerond.

 • Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn en IJssel zijn de partijen die de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

 • Ja, we werken nauw samen om zo de impact op u en het gebied zoveel mogelijk te beperken. Samenhang van mogelijke effecten tussen de projecten zijn in beeld gebracht en worden tijdens de werkzaamheden onder andere via een meetnetwerk van de peilbuizen gemonitord. Hierover is afstemming met de netbeheerders, bevoegde gezag (gemeenten en waterschap) en Rijkswaterstaat in een hiervoor speciaal opgericht overleg.

 • Ja, deze vergunningen zijn aangevraagd door Liander. Zo is er onder andere een omgevingsvergunning aangevraagd bij het omgevingsloket  en een vergunning om grondwater te onttrekken bij het Waterschap Rijn en IJssel.
   

 • We begrijpen dat hinder vervelend is. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in open veld, niet direct bij uw huis. Er zijn een aantal locaties waar de nieuwe leiding en/of kabel direct langs bestaande woningen loopt. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor overlast zorgen. Hierbij moet u denken aan geluidsoverlast en geluidshinder. Het kan zijn dat er bouwverkeer door uw straat rijdt of dat er een tijdelijke afsluiting van gas of stroom is. Bij een tijdelijke afsluiting wordt u vooraf geïnformeerd via een brief. Hierin leest u meer over de datum, het tijdstip en de duur dat u tijdelijk geen gas of stroom heeft. 

 • Schade proberen we natuurlijk altijd te voorkomen. Heeft u toch schade opgelopen door de voorbereidende werkzaamheden? Dan kunt u deze schade melden bij het ViA15 loket

 • Via onze website proberen we u zo goed mogelijk te informeren. Daarbij maakt onze aannemer gebruik van de BouwApp. Deze BouwApp kunt u gratis downloaden via Google Play of de App Store.