Liander aan het werk voor project ViA15

Werkzaamheden project ViA15

Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Liander verlegt de elektriciteitskabels voor dit project. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij hiervoor uitvoeren. 

Samenwerkende nutsbedrijven

Als voorbereiding op het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren een aantal nutsbedrijven vanaf mei 2018 verschillende werkzaamheden uit. Zo verlegt Gasunie de hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Liander verlegt verschillende elektriciteitskabels en gasleidingen. Het streven van deze partijen is om hinder voor omwonenden en verkeer zoveel mogelijk te beperken. Daarom stemmen wij onze werkzaamheden onderling af en waar het kan combineren we werkzaamheden. 

Meldpunt voor vragen en klachten: het ViA15 Loket

Heeft u een vraag, klacht of schademelding die gerelateerd is aan de werkzaamheden die Liander of een van de andere nutsbedrijven uitvoert voor het project ViA15? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket. Dit kan via het contactformulier of via telefoonnummer 088-7974913. Het loket is tijdens kantooruren bereikbaar (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur).

Werkzaamheden vinden in fases plaats

De werkzaamheden die Liander voor het project ViA15 uitvoert vinden op verschillende locaties plaats en voeren wij gefaseerd uit. De eerste fase bestond uit het verleggen van elektriciteitskabels en gasleidingen als voorbereiding op het verbreden van de A12. Deze werkzaamheden startten in mei 2018 op verschillende locaties in Duiven en Zevenaar. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en zijn we gestart met de volgende fase: het verleggen van elektriciteitskabels en gasleidingen ter voorbereiding op het doortrekken van de A15.

Klik op de informatieblokken hieronder om te lezen wanneer Liander welke werkzaamheden uitvoert voor de verschillende fases. 

 

Wat doet Liander voor het doortrekken van de A15?

Om de verlenging van de A15 en aansluiting hiervan op de A12 mogelijk te maken, verlegt Liander verschillende elektriciteitskabels en gasleidingen. 

Wat doet Liander voor verbreding van de A12?

Om de verbreding van de A12 mogelijk te maken, verlegt Liander verschillende elektriciteitskabels en gasleidingen.

Veelgestelde vragen Project ViA15

 • Het verkeersnetwerk rond Arnhem dreigt overbelast te raken. Nu al staan automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) regelmatig in de file. Project ViA15 is om ruimte te maken voor de nieuwe A15 en de verbreding van de A12. Het ViA15 loket is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel.

  Voorafgaande aan deze werkzaamheden van Rijkswaterstaat dienen door Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel gasleidingen, drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en rioolpersleidingen verlegd worden. Deze partijen (Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel) hebben de handen ineen geslagen om de impact voor u en het gebied zoveel mogelijk te beperken.

 • Rijk en provincie willen het wegennet versterken, zodat bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid in het gebied toenemen.

 • Nutsbedrijven verleggen op meerdere plaatsen kabels en leidingen, zoals gasleidingen (Gasunie), drinkwaterleidingen (Vitens), elektriciteitskabels en gasleidingen (Liander) en rioolpersleidingen (Waterschap Rijn en IJssel). Dat betekent dat er wordt er gegraven in de grond, dat er wegen opengebroken worden en het kan zijn dat er bouwverkeer door uw straat rijdt of dat u tijdelijk wordt afgesloten van gas of stroom. Als Liander bij u in de buurt aan het werk gaat, krijgt u van ons bericht hierover.

   

 • Mei 2018 startte Liander met de eerste fase van de werkzaamheden voor het project ViA15: het verleggen van verschillende elektriciteitskabels op verschillende locaties in Duiven en Zevenaar ter voorbereiding van het verbreden van de A12. Mei 2019 startte Liander met de volgende fase: het verleggen van elektriciteitskabels en gasleidingen voor het doortrekken van de A15.

 • Voor het project ViA15 voert Liander op verschillende plaatsen werkzaamheden uit. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en duren tot Rijkswaterstaat klaar is met de verbreding van de A12 en doortrekken van de A15. Naar verwachting is dit in 2024. Via deze website houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte wanneer wij waar aan het werk zijn. Klikt u hiervoor op de blauwe informatieblokken op deze pagina.

   

   

 • Als voorbereiding op het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren een aantal nutsbedrijven vanaf mei 2018 verschillende werkzaamheden uit. Zo verlegt Gasunie de hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Liander verlegt verschillende elektriciteitskabels en gasleidingen.

 • Ja, deze vergunningen worden aangevraagd door Liander. Per fase wordt gekeken welke vergunningen nodig zijn.
   

 • We begrijpen dat hinder vervelend is. Er zijn een aantal locaties waar de nieuwe elektriciteitskabel en/of gasleiding direct langs bestaande woningen loopt. De bewoners worden hierover geïnformeerd. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor overlast zorgen. Hierbij moet u denken aan geluidsoverlast en geluidshinder. Het kan zijn dat er bouwverkeer door uw straat rijdt of dat er een tijdelijke afsluiting van gas of stroom is. Bij een tijdelijke afsluiting wordt u vooraf geïnformeerd via een brief. Hierin leest u meer over de datum, het tijdstip en de duur dat u tijdelijk geen gas of stroom heeft. 

 • Schade proberen we natuurlijk altijd te voorkomen. Heeft u toch schade opgelopen door de voorbereidende werkzaamheden? Dan kunt u deze schade melden bij het ViA15 loket

 • Via onze website proberen we u zo goed mogelijk te informeren. Vinden er werkzaamheden plaats in u buurt? Dan ontvangt u van Liander hierover een informatiebrief.