Beschikbare capaciteit afnemen Zuid-Holland

Afnemen

 

Oegstgeest 

Door ontwikkelingen zoals het all-electric worden van bedrijventerreinen, groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden

Zuidplaspolder

Met name door bedrijfsuitbreiding van tuinders en de opkomst van zonneweides, groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.