Beschikbare capaciteit terugleveren Gelderland

Terugleveren

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

De Achterhoek 

De Achterhoek is een landelijk gebied met veel potentie voor duurzame opwek. Er zijn dan ook veel plannen voor kleinschalige zonnevelden. Vooral in het buitengebied is er in het middenspanningsnet onvoldoende capaciteit beschikbaar om kleinschalige zon-opwek aan te sluiten. Er is nog wel capaciteit aanwezig op de onderstations voor het aansluiten van grotere zonneweides en windparken.

Stedendriehoek

Op bedrijventerrein de Mars in Zutphen, zorgen de komst van windmolens, de aanleg van zonneweides en zonnepanelen op daken van bedrijfspanden voor een sterke toename van het terugleveren van elektriciteit. In het noordelijke deel van het bedrijventerrein neemt de vraag sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Liemers (Zevenaar en Montferland)

In Zevenaar groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Wilt u in een rood gebied subsidie aanvragen om energie terug te leveren?

Dan is het mogelijk dat u daarvoor toch een positieve transportindicatie krijgt. Dat hangt af van de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen. Heeft u bijvoorbeeld een realisatietermijn van 3 jaar en verwacht Liander het knelpunt binnen 2 jaar op te lossen? Dan krijgt u een positieve transportindicatie, ook al is de aanvraag in een rood gebied.

Meer weten over de transportindicatie?