Beschikbare capaciteit afnemen Gelderland

Afnemen

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Arnhem – Nijmegen 

Dit gebied kenmerkt zich door snel groeiende industrie en toenemende woningbouw. De vraag naar elektriciteit neemt sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Noord-Veluwe

De groei van bedrijventerrein ’t Harde is sterker dan verwacht. De vraag naar elektriciteit neemt sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Rivierenland

De Bommelerwaard en West-Betuwe is erg in trek bij tuinders. Innovaties en uitbreidingen in de tuinbouw, vragen, naast nieuwkomers, veel extra elektrisch vermogen. De vraag naar elektriciteit neemt daardoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Stedendriehoek

Op bedrijventerrein de Mars in Zutphen, zorgen de komst van windmolens, de aanleg van zonneweides en zonnepanelen op daken van bedrijfspanden voor een sterke toename van het terugleveren van elektriciteit. In het noordelijke deel van het bedrijventerrein neemt de vraag sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Liemers (Zevenaar en Montferland)

In Zevenaar groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.