Beschikbare capaciteit terugleveren Noord-Holland

Terugleveren

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen, Medemblik, Koggenland, Warmenhuizen & Langedijk 

De regio Alkmaar kenmerkt zich door een toename van zonneweides en grootschalige zonnedaken.  De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Den Helder

In Den Helder neemt het aantal zonneweides en grootschalige zonnedaken fors toe.  De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Driehoek Purmerend, Beemster, Edam, Uitgeest

De combinatie van woonwijken, bedrijven, zonneweides en grootschalige zonnedaken, vraagt veel van het elektriciteitsnet. De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Hollands Kroon

In de regio Hollands Kroon komen steeds meer datacenters en worden grote windparken gerealiseerd. Ook zijn er veel kleine zonne-initiatieven. De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Schagen

Naast een toename van het aantal zonneweides en grootschalige zonnedaken, groeit de vraag naar elektrisch vermogen, onder andere vanuit Petten en de Energy en Health Campus. De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Texel

Op Texel neemt de vraag naar transportcapaciteit sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Wieringermeer Polder

Windparken leveren grote hoeveelheden opgewekte elektriciteit terug aan het net. Daarnaast vragen tuinders en datacenters in dit gebied steeds meer elektrisch vermogen.  De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Zaanstad

De regio Zaanstad stelt zichzelf hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast neem de woningbouw in deze regio fors toe. De vraag naar elektrisch vermogen groeit hierdoor sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Wilt u in een rood gebied subsidie aanvragen om energie terug te leveren?

Dan is het mogelijk dat u daarvoor toch een positieve transportindicatie krijgt. Dat hangt af van de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen. Heeft u bijvoorbeeld een realisatietermijn van 3 jaar en verwacht Liander het knelpunt binnen 2 jaar op te lossen? Dan krijgt u een positieve transportindicatie, ook al is de aanvraag in een rood gebied.

Meer weten over de transportindicatie?