Programma Netuitbreiding Lelie

Netuitbreiding Lelie

Friesland en de Noordoostpolder zijn volop in ontwikkeling. Om aan de toenemende vraag te voldoen, is er een complete opwaardering van het bestaande net nodig.

De energietransitie is in volle gang. Dit vraagt om een gigantische uitbreiding van ons stroomnet. We leggen kabels, bouwen elektriciteitshuisjes en realiseren nieuwe stroomaansluitingen. Liander treft, samen met aannemers en leveranciers, maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Zo maken wij onze gas- en stroomnetten klaar voor een duurzame toekomst. In samenwerking met uw gemeente is bepaald waar en wanneer het elektriciteitsnet aangepast moet worden. Om ook aan de toenemende vraag te voldoen in Friesland en de Noordoostpolder is er een complete opwaardering van het bestaande net nodig.

Het Liander programma Netuitbreiding Lelie (afgekort als NuLelie) is een samenvoeging van zo’n 37 projecten. Dit betekent ruim 2.100 kilometer aan kabels en ongeveer 300 elektriciteitsruimtes. Door deze uitbreiding zorgen wij ervoor dat u ook in de toekomst gebruik kunt blijven maken van ons betrouwbare elektriciteitsnet, voor bijvoorbeeld het laden van uw auto, elektrisch koken, duurzaam verwarmen en het opwekken van energie.

Ons energienetwerk speelt een belangrijke rol en is toe aan vernieuwing, maar waarom eigenlijk? Bekijk de video:

 

Wat gaan we doen

In totaal wordt er ruim 2.100 km aan kabels gelegd en circa 300 elektriciteitsruimtes gebouwd of vervangen. Elektriciteitsruimtes worden ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. Deze elektriciteitsruimtes worden verdeeld over het gehele gebied. De kabels (10kV en 20kV) worden geplaatst om het elektriciteitsnet aan elkaar te verbinden. De elektriciteitsruimtes worden tussen de kabels in geplaatst om het elektriciteitsnet te versterken. De route van de kabels loopt, waar mogelijk, aan de randen van percelen. Hierdoor ervaren bewoners, boeren en bedrijven zo min mogelijk last. 

De kabel wordt gelegd via een boring of een open ontgraving:

 • Voor een (gestuurde) boring geldt dat we onder een perceel doorboren en hier de kabel doorheen trekken. Voor de boring hebben we een in- en uittredepunt nodig. Dit is een bouwkuip waar de boring enerzijds de grond ingaat en er bij het uittredepunt uitkomt. Deze werkwijze is van toepassing bij het kruisen van wegen, spoorwegen en/of watergangen.
 • Voor een open ontgraving graven we een sleuf over een bepaalde lengte en leggen hier de kabel in. Zodra de kabel erin ligt maken we de sleuf weer dicht.

In het Programma NuLelie wordt tijdelijk extra externe voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit ingezet, aanvullend op de reguliere capaciteit van Liander. Door de combinatie van de regulier beschikbare capaciteit én de extra capaciteit is Liander in staat om de enorme opgave te realiseren. Deze forse, maar ook slimme, uitbreiding van het elektriciteitsnet in uw regio is opgedeeld in drie deelgebieden. Het gehele programma dient gerealiseerd te zijn op 31 december 2025.

 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
Begin 2022 Start voorbereiding projecten
Vanaf begin 2023 Realisatie projecten
Eind 2025 Programma gereed


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Drie deelgebieden, drie aannemers

Programma NuLelie is aanvullend op de reguliere werkzaamheden van Liander in dit gebied. Er zijn namelijk extra mensen en middelen nodig om het werk uit te voeren. Wanneer wij dit niet doen, duren de geplande projecten van Liander eventueel langer. Liander heeft daarom hulp ingeschakeld van drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Van Voskuilen | Pol Infratechniek, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema | Van Vulpen gaan in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. De drie aannemers hebben elk hun eigen gebied. 

Zuid Friesland & NO polder

Netuitbreiding Zuid Friesland & Noordoostpolder: Heijmans, Van Voskuilen, Pol Infratechniek. 

Midden Friesland

Netuitbreiding Midden Friesland: Aannemer Van Gelder

Noord Friesland

Netuitbreiding Noord Friesland: Aannemers Alsema en Van Vulpen. 

Wat speelt er in Friesland?

Friesland werkt hard aan het energiesysteem van de toekomst.

Wat levert het op

Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in uw regio. Eén van onze taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. De huidige overvolle elektriciteitsruimtes worden, met deze werkzaamheden, ontlast. Hierdoor ontvangen bedrijven en particulieren de benodigde stroom. Ook worden nieuwe wijken en bedrijven aangesloten op het net en is er extra ruimte op het stroomnet om elektriciteit terug te leveren. Resultaat is een robuust energienetwerk voor iedereen in de regio. 

Soort werkzaamheden

 • Voor het programma Netuitbreiding Lelie bouwt Liander ongeveer 300 compacte stations. Dit zijn middenspanningsruimtes en distributieruimtes. In de volksmond ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. Zie hieronder twee voorbeelden.

                                                

  Klik op de afbeeldingen voor een vergroting 

  Voorbeeld distributieruimte (DR)                                     Voorbeeld middenspanningsruimte (MSR)
  afmetingen ca. 6,4m x 2,5m x 2,41m                              afmetingen ca. 3,6m x 2,0m x 2,11m

Op welke manier wordt u betrokken? 

Liander informeert, samen met de gemeenten, omwonenden regelmatig over de voortgang van het programma. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder brieven, de website van Liander, inloopavonden of online bijeenkomsten en (social) media. Daarnaast spreekt Liander op verschillende momenten met grondeigenaren in de omgeving. In elke gemeente moeten de juiste vergunningen worden aangevraagd en procedures doorlopen. Deze worden gepubliceerd. Liander informeert omwonenden en belanghebbenden actief over de voortgang in zowel de voorbereidings- als realisatiefase. 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Het werken aan het elektriciteitsnet gaat niet onopgemerkt. 1 op de 3 straten gaat de komende jaren open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren. Een stevige klus die we niet kunnen uitvoeren zonder hinder te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan verkeershinder of geluidshinder. Ook verandert mogelijk de openbare ruimte bij u in de buurt doordat er een elektriciteitshuisje komt te staan of overleggen we of we kabels kunnen leggen op uw grondgebied.

We begrijpen dat overlast niet fijn is. Wel rekenen we op uw begrip. Voor een betrouwbaar energienet moet er de komende jaren bijna overal gewerkt worden. Daar gaan we met zijn allen last van krijgen. We doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken en u zo goed mogelijk te informeren. 

Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk hinder zijn in de openbare ruimte. Denk hierbij aan een minder goede bereikbaarheid van de stoep en omleidingen. Het kan in specifieke situaties voor hele grote klantaansluitingen voorkomen dat zij iets van de werkzaamheden merken. Liander neemt tijdig contact op als u last krijgt van stroomonderbrekingen. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij onze omgevingsmanagers via NuLelie@liander.nl

Elektriciteitsruimtes

Elektriciteitsruimtes garanderen dat u nu, en in de toekomst, uw woning kan verwarmen, elektrisch kan koken en uw elektrische auto kan opladen.

Elektriciteitsnet

De energietransitie is in volle gang. Het elektriciteitsnet speelt daarbij een belangrijke rol. Maar hoe werkt het eigenlijk? We leggen dit uit in deze animatie video.