Programma Netuitbreiding Lelie

Netuitbreiding Lelie

Friesland en de Noordoostpolder zijn volop in ontwikkeling en hebben grote aantrekkingskracht voor duurzame opwek, voornamelijk zonne-energie. Wat zorgt voor een grote toename in zowel levering- als terugleververmogen in het elektriciteitsnet. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net in Friesland en de Noordoostpolder nodig. Het programma Netuitbreiding Lelie bestaat uit circa 37 projecten die zijn gelegen in de Noordoostpolder en Friesland. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2025 gereed.

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Wij treffen maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net in Friesland en de Noordoostpolder nodig.

Op dit moment is in de Liander regio´s Friesland en Noordoostpolder sprake van congestie en zijn transportbeperkingen opgelegd.  Daarom neemt Liander het initiatief voor een zeer omvangrijke netuitbreiding. Het realiseren van deze netuitbreiding vergt dermate veel capaciteit van Liander dat het werk samen met marktpartijen wordt uitgevoerd. De voorbereiding van projecten starten in begin 2022 en de realisatie vindt plaats vanaf de zomer van 2022. Het gehele programma dient gerealiseerd te zijn op 31 december 2025.


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Drie deelgebieden, drie aannemers

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. De gekozen aannemers gaan de komende jaren in het gehele gebied werkzaamheden voorbereiden, kabels aanleggen en transformatorhuisjes plaatsen. De drie aannemers krijgen ieder een eigen gebied om te werken. Zo gaat aannemer Alsema – Van Vulpen aan de slag in Noord-Friesland, aannemer Van Gelder werkt in Midden-Friesland en Aannemerscombinatie Heijmans |  Pol Infratechniek | Van Voskuilen gaat werkzaamheden uitvoeren in Zuid-Friesland en Noordoostpolder. De komende tijd bereiden de drie partijen zich samen met Liander voor op hun werkpakket.

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
Juni 2021 Publicatie aanbesteding
Begin 2022 Start voorbereiding projecten
April 2022 Gunning aannemers
Vanaf begin 2023 Realisatie projecten
Eind 2025 Programma gereed

Programma Netuitbreiding Lelie

In het Liander programma Netuitbreiding Lelie (afgekort als NuLelie) worden meerdere middenspanningsverbindingen gerealiseerd en waar nodig compacte stations vervangen of nieuw geplaatst. Het programma heeft een omvang van circa 37 projecten met ruim 2.100 km kabels en circa 300 compacte stations. Dit zijn middenspanningsruimtes en distributieruimtes. In de volksmond ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. In het programma Netuitbreiding Lelie wordt tijdelijk extra externe voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit ingezet aanvullend op de reguliere capaciteit van Liander. Door de combinatie van de regulier beschikbare capaciteit en de extra capaciteit vanuit het programma is Liander in staat om de enorme opgave die de aankomende jaren voorstaat te realiseren. Deze forse, maar ook slimme, uitbreiding van de elektriciteitsnetten in de regio is opgedeeld in drie deelgebieden.

Procedures

Het programma Netuitbreiding Lelie komt met haar werkzaamheden door de provincies Friesland en Flevoland en bijbehorende gemeenten. In elke gemeente moeten de juiste vergunningen worden aangevraagd en procedures doorlopen. Liander voert dit altijd in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente uit. Liander informeert omwonenden en belanghebbenden actief over de voortgang in zowel de voorbereidings- als realisatiefase.

Soort werkzaamheden

 • Voor het programma Netuitbreiding Lelie legt Liander ruim 2.100km kabels. Daarmee kunnen we elektriciteitsverdeelstations aan elkaar verbinden. De route van de kabels loopt waar mogelijk aan de randen van percelen, zodat bewoners, agrariërs en bedrijven zo min mogelijk hinder ervaren.

  Kabels leggen we meestal aan door sleuven in de grond te maken waar de kabels vervolgens in komen.

  Kruisen onze elektriciteitskabels wegen, spoorwegen en/of watergangen? Dan leggen wij ze vaak aan door eronderdoor te boren en niet de hele grond open te maken. Op die manier worden ook andere obstakels gekruist. Dit noemen we een gestuurde boring.

 • Voor het programma Netuitbreiding Lelie bouwt Liander ongeveer 300 compacte stations. Dit zijn middenspanningsruimtes en distributieruimtes. In de volksmond ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. Zie hierronder twee voorbeelden. Lees meer over middenspanningsruimtes op deze pagina.

                                                

   

  Voorbeeld distributieruimte (DR)                                     Voorbeeld middenspanningsruimte (MSR)
   afmetingen ca. 5m x 2,5m x 2m                                       afmetingen ca. 3m x 2,5m x 2m

Veelgestelde vragen

 • De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net in Friesland en de Noordoostpolder nodig.

 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij onze omgevingsmanagers Chantal Termeer, Diana Scheer en Joris van den Hoek via NuLelie@liander.nl

 • Het programma Netuitbreiding Lelie komt met haar werkzaamheden door de provincies Friesland en Flevoland en bijbehorende gemeenten. In elke gemeente moeten de juiste vergunningen worden aangevraagd en procedures doorlopen. Deze worden gepubliceerd. Liander informeert omwonenden en belanghebbenden actief over de voortgang in zowel de voorbereidings- als realisatiefase.

 • Liander informeert, samen met de gemeenten, betrokkenen (stakeholders) regelmatig over de voortgang van het programma. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van Liander, inloop/online bijeenkomsten, brieven en (social) media. Daarnaast spreekt Liander op verschillende momenten met grondeigenaren in de omgeving.

 • Het programma Netuitbreiding Lelie heeft een omvang van:

  • Circa 37 projecten.
  • Circa 1.000 km sleuven.
  • Circa 2.100 km kabels.
  • Bouwen van circa 300 compacte stations (middenspanningsruimte / distributieruimte) ook wel elektriciteitshuisje c.q. -kasten genoemd. 
  • Duur van circa 4 jaar.