Netbeheerder Liander kondigt in Zuid-Holland grootste investeringspakket ooit aan

Netbeheerder Liander kondigt in Zuid-Holland grootste investeringspakket ooit aan

In Zuid-Holland neemt netbeheerder Liander in de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op drie bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder bijna 600 km extra elektriciteitskabel en plaatst de komende jaren 222 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt €290 miljoen. De investeringen zijn nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Naast netuitbreiding werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Dit is te lezen in het nieuwe tweejaarlijks 'Investeringsplan elektriciteit en gas' dat Liander op zijn website heeft gepubliceerd.  

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. Liander voorziet dat tot 2031 circa 13 van de 18 elektriciteitsstations in Zuid-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. In het Investeringsplan beschrijft de netbeheerder concreet de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten voor de volgende drie jaar. Ook staat in dit plan wat er op hoofdlijnen moet gebeuren voor de periode 2025 tot 2031.  

Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In 2021 sloot Liander al 10% meer ondernemers en consumenten aan op het net dan in 2020, legde een recordlengte aan elektriciteitskabels en plaatste of verving 12% meer transformatorhuisjes.  

Ontwikkelingen met grote impact op het elektriciteitsnet 

Het werkgebied van Liander in de regio Zuid-Holland bestaat naast een deel van het Groene Hart uit stedelijk gebied rondom Leiden. In de regio neemt de behoefte aan elektriciteit toe door de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de industrie, de verduurzaming van het vervoer en de komst van nieuwe (hoogwaardige) bedrijvigheid. Daarnaast kent de regio een aantal grootschalige nieuwbouwlocaties waar de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen. In de Zuidplaspolder speelt glastuinbouw een grote rol. Een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet in het werkgebied van Liander in Zuid-Holland is zeker nodig. 

Uitbreidingen en nieuwe elektriciteitsverdeelstations 

Liander investeert in haar werkgebied in Zuid-Holland vooral in het versterken van veel elektriciteitsstations en de bouw van nieuwe stations. Liander neemt de komende drie jaar naar verwachting extra capaciteit in gebruik op de stations in Leimuiden, Zoeterwoude en Sassenheim. In de Zuidplaspolder werkt Liander met TenneT en Stedin aan een nieuw station, in de regio Leiden-Alphen doet Liander dit met TenneT. Dit laatste station is een randvoorwaarde voor een aantal andere investeringen in het gebied, waaronder het onderstation voor de woningbouw in Katwijk (Valkenburg).   

Slimme, efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem 

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het Investeringsplan 2022 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. 

Liander wil dat klanten tijdig de capaciteit en energie krijgen die ze nodig hebben. Dit vraagt forse uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, is samenwerking met veel partijen noodzakelijk. Liander vraagt daarom Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven om samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst en zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan over hun plannen. Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels en transformatorhuisjes, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen. 

In de infographic is te zien waar Liander in Zuid-Holland in de periode 2022 – 2031 nieuwe elektriciteitsstations bouwt of bestaande stations uitbreidt. 

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen in Zuid-Holland Regio Zuid-Holland