Nieuwe gasleidingen en elektriciteitskabels Houtplein, Haarlem

Herinrichting Houtplein in Haarlem

De gemeente Haarlem richt het Houtplein opnieuw in. Dit is aanleiding om de huidige gietijzeren gasleidingen vervangen voor kunstof leidingen. Daarnaast vervangen en verzwaren wij ook het laag- en een klein deel van het middenspanningnet.

 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
maart 2022 – maart 2023

We vervangen de huidige gietijzeren gasleidingen voor kunstof leidingen. 

maart 2022 – maart 2023

We vervangen/vernieuwen het laag- en een klein deel van middenspanningnet.

Meer informatie

De hoofdaannemer van dit project is Dura Vermeer. In de BouwApp van Dura Vermeer vindt u gedetailleerde informatie, o.a. de meest actuele planning, over de werkzaamheden.


Klik op de afbeelding om een vergrote versie te zien.

We vervangen gasleidingen op meerdere plekken in Nederland

Landelijk vervangt Liander meer dan 1000 kilometer gasleidingen voor 2032. Lees daarover meer op deze pagina. De gasleidingen in het centrum van Haarlem zijn verouderd. Daarom vervangen we ze door nieuwe leidingen.

Haarlem centrum krijgt alvast nieuwe elektriciteitskabels

Omdat we de straat openmaken voor de gasleidingen, leggen we ook alvast nieuwe elektriciteitskabels aan. Zo voorkomen we dat we de straat twee keer moeten openmaken. En dat is wel zo fijn in een druk centrum als Haarlem. De elektriciteitskabels zijn in de toekomst nodig, omdat steeds meer mensen gebruik maken van meer en duurzame energie. De nieuwe kabels zijn dikker dan de bestaande: er kan meer elektriciteit doorheen. Zo is het centrum van Haarlem klaar voor de toekomst.

Woningen of bedrijfspanden blijven bereikbaar

We gaan de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de gasbuizen en elektriciteitskabels liggen. Dit is vaak onder de stoep en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van de stoep en/of weg niet beschikbaar is. Wel blijven huizen en bedrijven bereikbaar. Om de hinder bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand te beperken, leggen we planken over de opgebroken weggedeelten.

Tijdens de werkzaamheden is er korte tijd geen gas/stroom

Als we de oude gasleidingen vervangen voor nieuwe, is het nodig dat wij het gas tijdelijk afsluiten. Ook bij het vernieuwen van het laag- en  middenspanningnet, is het nodig dat wij de stroom tijdelijk afsluiten. Geldt dit voor u? Dan krijgt u van tevoren een brief van ons. Daarin vindt u de datum en het tijdstip.

Beperken overlast

De gas- en elektra werkzaamheden van Liander maken onderdeel van het herinrichtingsproject van de gemeente Haarlem. Naast gas- en elektra werkzaamheden worden ook de waterleidingen van PWN en riolering van de gemeente vervangen. Door de combinatie van verschillende disciplines en werkzaamheden wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Omgevingsmanager Klára Kesslerová van Liander via 06 - 48 51 64 23 of via klara.kesslerova@alliander.com