Nieuw elektriciteitsverdeelstation Crailo

Nieuw elektriciteitsverdeelstation Crailo

Op de grens van Hilversum en Laren, binnen buurtschap Crailo, wordt in opdracht van Liander door Qirion een nieuw duurzaam 50 kV elektriciteitsverdeelstation gebouwd. Het huidige station, dat iets verderop ligt en een groot deel van ‘t Gooi van elektriciteit voorziet, is namelijk verouderd en toe aan vervanging. Door een nieuw elektriciteitsverdeelstation te bouwen, blijft de omgeving voorzien van elektriciteit én kan ook het toekomstige bedrijvenpark De Groene Poort – dat gebouwd zal worden op het terrein van het nieuwe station – van elektriciteit voorzien worden.

Op het terrein van buurtschap Crailo gelden een aantal duurzame ambities op het gebied van energie, mobiliteit, biodiversiteit en identiteit. Hier is tijdens het ontwerpproces rekening mee gehouden. Zo komen op het dak van het nieuwe elektriciteitsverdeelstation zonnepanelen te liggen, worden veel materialen van het huidige terrein hergebruikt, wordt er gekeken naar het gebruik van duurzame materialen (er zal bijvoorbeeld veel meer hout en veel minder beton gebruikt worden in vergelijking met een traditioneel station) en wordt ook het gehele ontwerp ingebed in het groen, zodat het opgaat in de omgeving.

Wat gaan we bouwen?

 

Voorlopige planning

Planning: Wat gaan we doen?
Vanaf week 34, 2022

Start werkzaamheden door aannemer op bouwterrein

Week 37, 2022

Storten beton

Kwartaal 3, 2023

Oplevering elektriciteitsverdeelstation

2023

Werkzaamheden gereed

Wat gebeurt er nog meer in Noord-Holland?

Veelgestelde vragen over Crailo

 • Het huidige station, dat een groot deel van ‘t Gooi van elektriciteit voorziet, is verouderd en toe aan vervanging. Door een nieuw elektriciteitsverdeelstation te bouwen, blijft de omgeving voorzien van elektriciteit. Tevens kan ook het nog te bouwen bedrijvenpark De Groene Poort – dat gebouwd zal worden op het terrein van het nieuwe station - van elektriciteit voorzien worden.

 • De ontwikkeling van het nieuwe gebied (Crailo) wordt bepaald door GEM Crailo B.V.
  Liander is al sinds begin 2018 in gesprek met de GEM om grond te verwerven ten behoeve van een nieuw elektriciteitsverdeelstation. Hierbij zijn een aantal locaties beschouwd en is in het eerste kwartaal van 2019 een notitie ingediend bij de stuurgroep van het GEM om akkoord te krijgen op de voorkeurslocatie.

 • Ja, het nieuwe elektriciteitsverdeelstation Crailo gaan we landschappelijk inpassen. Landschappelijke inpassing is mogelijk binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven.

 • Bij een landschappelijke inpassing gaat het om het inpassen van een gebouw of een gebruik in het landschap. Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap door de inrichting van het terrein en de aanplant van gebiedseigen beplanting.

 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij:

  Frank Bakker (projectmanager)
  06 - 2706 3204 of frank.bakker@qirion.nl