Liander legt 20KV ring aan in regio Raerd

Raerd

In de omgeving van Rauwerd is er door de toenemende vraag van capaciteit op het electriciteitsnet behoefte ontstaan aan een uitbreiding. Hiervoor wordt een ring aangelegd door de dorpen Wiuwert, Mantgum en Easterwierrum. De ring krijgt zijn voeding vanuit het onderstation bij Dearsum.

De firma Baas zal deze werkzaamheden uitvoeren op werkdagen van 07.00 -17.00 uur. Zij zullen hier naar verwachting in heel 2022 mee bezig zijn. Voor het verkeer zal dit gevolgen hebben in tijdelijke snelheidsbeperkingen. Middels gebruikelijke bebording zal het verkeer hierop gewezen worden. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Het gebied

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Daarom zijn wij flink bezig het energienet uit te breiden.

Contact

Heeft u vragen over dit project kunt u mailen naar Jeen Bruinsma (omgevingsmanager) jeen.bruinsma@alliander.com