Uw plannen voor de komende 10 jaar

Uw plannen voor de komende 10 jaar

Het is voor de investeringen in het energienet essentieel om te weten hoeveel vermogen uw organisatie nodig heeft in de komende 10 jaar. De vraag naar elektrisch vermogen voor levering van energie en teruglevering via wind en zon groeit enorm door de economische groei en de energietransitie. Het is voor ons als netbeheerder essentieel om te weten hoeveel vermogen u voor levering en teruglevering van energie verwacht nodig te hebben. U kunt ons daarbij helpen, door uw plannen voor de komende 10 jaar met ons te delen.

Schat u in meer vermogen nodig te hebben vanwege groei? Of bijvoorbeeld door elektrische laadinfra, het plaatsen van zonnepanelen of wilt u gasverbruik gaan verminderen? Met de 10 jaarsprognose maakt u dit vrijblijvend kenbaar. De informatie uit de 10jaarsprognose nemen wij mee in onze belastingprognoses. Hiermee maken wij de plannen voor ons net, zodat uw regio straks ook klaar is voor de toekomst.

Wat vraagt Liander van u?

Wij zijn benieuwd naar de verwachte maximale vermogensbehoefte (in kW) voor zowel het verbruiken als terugleveren van elektriciteit. Dit vermogen is bepalend voor bijvoorbeeld de dikte van de elektriciteitskabels en de grootte van transformatoren in het net.

Geef uw plannen snel en eenvoudig door via Mijn Liander

Het doorgeven van uw 10-jaarsprognose doet u snel en eenvoudig via Mijn Liander. Heeft u al een Mijn Liander-account? Log dan in en ga naar het tabblad ‘Aansluitingen’. Klik op ‘Vul hier uw prognoses in’ achter ’10-jaarsprognose’. U krijgt nu een overzicht van alle aansluitingen waar u de 10-jaarsprognose voor dient in te vullen. Heeft u nog geen Mijn Liander-account? Maak deze dan eerst hier aan.

Veelgestelde vragen 10-jaarsprognose 2022

 • In de 10-jaarsprognose vragen wij grootzakelijke klanten om voor hun aansluitingen een schatting te geven van het vermogen dat zij in de komende 10 jaar nodig hebben per aansluiting. Het gaat daarbij zowel om het vermogen voor afnemen (u neemt elektriciteit af van het net) als het vermogen voor terugleveren (u levert elektriciteit aan het net) van energie. Voor klanten met aansluitingen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA is dit een wettelijke plicht. Dit jaar vragen we ook grootzakelijke klanten met aansluitingen met een lager gecontracteerd transportvermogen uit. Voor hen is dit optioneel. 

 • Alle grootzakelijke klanten met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) (levering/ teruglevering) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA hebben wij per e-mail benaderd om de 10-jaarsprognose in te vullen. Voor hen is het invullen van deze prognose verplicht volgens de Netcode.  

  Dit jaar vragen we ook grootzakelijke klanten met aansluitingen met een lager gecontracteerd transportvermogen uit. Voor hen is dit optioneel. 

 • Zoals u mogelijk al in de pers hebt vernomen zien we op steeds meer plekken ontstaan knelpunten in het elektriciteitsnetwerk ten gevolge van een toenemende vraag aan transportvermogen.  

  Die toenemende vraag wordt veroorzaakt door een combinatie van economische groei en als gevolg van de energietransitie (meer duurzame opwek). Uw prognose hebben wij nodig om het energienetwerk zo goed mogelijk in te richten voor de toekomst Uw gegevens verstrekken wij uiteraard niet aan derden.  

 • Voor klanten met aansluitingen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA dient u vóór 1 april aan Liander door te geven wat uw vermogensprognose is van uw aansluitingen. Voor kleinere grootzakelijke aansluitingen geldt die wettelijke plicht niet, maar verzoeken wij u desondanks uw prognose aan te leveren. U kunt dit makkelijk en snel doen via Mijn Liander > Mijn Aansluitingen.  

 • Er zijn geen persoonlijke/directe consequenties verbonden aan het (op tijd) niet invullen van de 10-jaarsprognose. Echter, indien wij uw gegevens niet (tijdig) ontvangen, kunnen wij minder goed anticiperen op knelpunten in het net en daarmee mogelijk op uw (toekomstige) energievraag. Zeker nu de vraag naar en het terugleveren van elektriciteit exponentieel toeneemt, zijn uw gegevens essentieel.  

 • Nee, het transportvermogen dat u in uw 10-jaarsprognose opgeeft, legt geen verplichting op tot afname. Uw gegarandeerde transportvermogen is onderdeel van de aansluit- en transportovereenkomst, namelijk uw gecontracteerd transportvermogen (GTV). Ook geeft het invullen van de prognose geen garantie op het gewenste vermogen in de toekomst. Mocht u (op korte termijn) wijzigingen verwachten in uw maximale transportvermogen, denk er dan aan uw GTV zo snel mogelijk aan te passen. Dit kunt regelen in Mijn Liander

 • Het doorgeven van uw 10-jaarsprognose doet u snel en eenvoudig via Mijn Liander. 
  Heeft u al een Mijn Liander-account? Log dan in en ga naar het tabblad ‘Mijn Aansluitingen’. Vink hier het vakje ’10-jaarsprognose’ aan. U krijgt nu een overzicht van alle aansluitingen waar u de 10-jaarsprognose voor dient in te vullen. 


  Heeft u nog geen Mijn Liander-account? Maak deze dan eerst hier aan.  

 • Op het prognoseformulier op Mijn Liander geeft u een schatting het vermogen dat u in de komende 10 jaar nodig denkt te hebben per aansluiting. U geeft zowel het vermogen op voor afname én het terugleveren van energie. U gebruikt hiervoor de eenheid kW.  

  Vul alle velden in het 10-jaarsprognoseformulier in met gehele getallen (geen punten en komma’s). 
  Verwacht u geen benodigd vermogen? Vul dan de waarde 0 in.  

  De ingevulde waarden ziet u direct terug in de grafiek onderaan het formulier, dit verduidelijkt het patroon van uw vermogensbehoefte. Als u alle waarden heeft gevuld, klikt u op Opslaan onderaan het formulier. U kunt pas opslaan als alle velden in het formulier gevuld zijn. 

  Houdt u bij het invullen van het formulier rekening met toekomstige ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering. Heeft u bijvoorbeeld plannen om in de komende 10 jaar uit te breiden? Dan heeft u waarschijnlijk meer vermogen nodig. Houdt ook rekening met uw verduurzamingsplannen en eisen die daarvoor gelden. Denk hierbij aan plannen op het gebied van elektrisch vervoer, overgaan van aardgas naar elektriciteit of het (meer) gaan opwekken van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen.

 • U bent niet verplicht het formulier voor deze aansluiting in te vullen. Mocht u toch uw prognose voor die aansluiting met Liander willen delen, dan juichen we dat van harte toe. Hoe vollediger ons beeld van uw toekomstig benodigd transportvermogen is, hoe beter wij u (in de toekomst) kunnen helpen. 

 • U bent verplicht ieder jaar uw prognose voor de komende 10 jaar door te geven aan uw netbeheerder. Het formulier is echter het gehele jaar beschikbaar. Op het moment dat u een wijziging ziet aankomen, is het zowel in uw belang als in het belang van de netbeheerder de wijziging zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit helpt ons om tijdig te kunnen anticiperen op eventuele knelpunten in het net. 

 • In de 10-jaarsprognose vragen wij u een schatting te geven van het maximale vermogen dat u op enig moment in het betreffende kalenderjaar verwacht af te nemen en/of terug te leveren. Hiervoor gebruikt u de eenheid kW.  

  Let op: verwar uw schatting niet met uw verwachtte jaarverbruik (eenheid kWh), hier vragen wij niet om. Het maximaal vermogen (piekbelasting) bepaalt namelijk of onze kabels voldoende capaciteit bieden, en niet het verbruik.  

 • Het beantwoorden van deze vragen (stap 3) is niet verplicht. Toch vinden wij het prettig om uw antwoorden op deze vragen te ontvangen. Het helpt ons een goed inzicht te krijgen van het gebruik van elektriciteit in uw regio.   

 • Krijgt u een foutmelding (error) bij het laden van uw Aansluitingen in Mijn Liander? Probeert u het later dan nog een keer. Krijgt u nog steeds een foutmelding? Neemt u dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088-5426362 (optie 2, optie 5) of stuur een e-mail naar 10jaarsprognose@liander.nl