Uw capaciteitsprognose voor de komende 10 jaar

10-jaarsprognose 2020

Om het energienetwerk zo goed mogelijk in te richten voor de toekomst, willen wij graag weten wat uw plannen zijn op het gebied van het afnemen en opwekken van elektriciteit. Zeker nu de vraag naar en opwek van elektriciteit exponentieel toeneemt, is het voor ons als netbeheerder essentieel om te weten hoeveel vermogen u voor levering en teruglevering van energie verwacht nodig te hebben.

Grootzakelijke klanten met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA, zijn volgens de Netcode verplicht om elk jaar voor de komende 10 jaar een schatting te geven van het vermogen dat zij verwachten nodig te hebben voor hun aansluiting(en). Dit noemen wij de 10-jaarsprognose. 

Ons energienetwerk inrichten voor de toekomst

Met uw 10-jaarsprognose maken wij een zo accuraat mogelijke inschatting van de totale netbelasting in ons verzorgingsgebied. Zo kunnen wij beter knelpunten in het net signaleren en op tijd actie ondernemen en houden wij het energienet betrouwbaar en betaalbaar voor iedereen. Vul uw prognose daarom op tijd en zo nauwkeurig mogelijk in.

Uw 10-jaarsprognose snel en eenvoudig doorgeven via Mijn Liander

Het doorgeven van uw 10-jaarsprognose doet u snel en eenvoudig via Mijn Liander.
Heeft u al een Mijn Liander-account? Log dan in en ga naar het tabblad ‘Mijn Aansluitingen’. Vink hier het vakje ’10-jaarsprognose’ aan. U krijgt nu een overzicht van alle aansluitingen waar u de 10-jaarsprognose voor dient in te vullen. Heeft u nog geen Mijn Liander-account? Maak deze dan eerst hier aan.

Veelgestelde vragen 10-jaarsprognose

 • In de 10-jaarsprognose vragen wij grootzakelijke klanten met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA om voor iedere aansluiting een schatting te geven van het vermogen dat zij in de komende 10 jaar nodig hebben voor die betreffende aansluiting. Het gaat daarbij zowel om het vermogen voor afname (u neemt elektriciteit af van het net) als het vermogen voor terugleveren (u levert elektriciteit aan het net) van energie.

 • Alle grootzakelijke klanten met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) (levering/ teruglevering) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA benaderen wij per e-mail om de 10-jaarsprognose in te vullen.

 • Als klant met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van meer dan 1000 kW en/of een aansluiting groter 2MVA, bent u volgens de Netcode verplicht om elk jaar uw 10-jaarsprognose op te geven. Uw prognose hebben wij nodig om het energienetwerk zo goed mogelijk in te richten voor de toekomst.

  Zeker nu de vraag naar en het terugleveren van elektriciteit exponentieel toeneemt, zijn uw gegevens essentieel. Hiermee maken wij een zo accuraat mogelijke inschatting van de totale netbelasting in ons verzorgingsgebied, kunnen wij beter knelpunten in het net signaleren en op tijd actie ondernemen. Zo houden wij het energienet betrouwbaar en betaalbaar voor iedereen. Ook zijn wij verplicht om de inschatting van de totale netbelasting in ons verzorgingsgebied door te geven aan landelijk netbeheerder TenneT. Vul uw prognose daarom op tijd en zo nauwkeurig mogelijk in.

  Uw gegevens verstrekken wij uiteraard niet aan derden.

 • Volgens de Netcode dient u vóór 1 april aan uw regionale netbeheerder (Liander) door te geven wat uw vermogensprognose is van uw aansluitingen > 1000 kW en/of 2MVA voor de komende 10 jaar. U kunt dit makkelijk en snel doen via Mijn Liander > Mijn Aansluitingen.

  Het prognoseformulier op Mijn Liander blijft het hele jaar beschikbaar. Wij vragen u ook ná het verstrijken van de aanleverdatum uw veranderende vermogensbehoefte aan ons door te geven.  Zo kunnen wij nog beter anticiperen op eventuele knelpunten in het net.

 • Er zijn geen persoonlijke/directe consequenties verbonden aan het (op tijd) niet invullen van de 10-jaarsprognose. Echter, indien wij uw gegevens niet (tijdig) ontvangen, kunnen wij minder goed anticiperen op knelpunten in het net en daarmee mogelijk op uw (toekomstige) energievraag. Zeker nu de vraag naar en het terugleveren van elektriciteit exponentieel toeneemt, zijn uw gegevens essentieel.

 • Nee, het transportvermogen dat u in uw 10-jaarsprognose opgeeft, legt geen verplichting op tot afname. Uw gegarandeerde transportvermogen is onderdeel van de aansluit- en transportovereenkomst, namelijk uw gecontracteerd transportvermogen (GTV). Ook geeft het invullen van de prognose geen garantie op het gewenste vermogen in de toekomst. Mocht u (op korte termijn) wijzigingen verwachten in uw maximale transportvermogen, denk er dan aan uw GTV zo snel mogelijk aan te passen. Dit kunt regelen in Mijn Liander.

 • Het doorgeven van uw 10-jaarsprognose doet u snel en eenvoudig via Mijn Liander.
  Heeft u al een Mijn Liander-account? Log dan in en ga naar het tabblad ‘Mijn Aansluitingen’. Vink hier het vakje ’10-jaarsprognose’ aan. U krijgt nu een overzicht van alle aansluitingen waar u de 10-jaarsprognose voor dient in te vullen.

  Heeft u nog geen Mijn Liander-account? Maak deze dan eerst hier aan.

 • Op het prognoseformulier op Mijn Liander geeft u een schatting het vermogen dat u in de komende 10 jaar nodig denkt te hebben per aansluiting. U geeft zowel het vermogen op voor afname én het terugleveren van energie. U gebruikt hiervoor de eenheid kW.
  Vul alle velden in het 10-jaarsprognoseformulier in met gehele getallen (geen punten en komma’s).
  Verwacht u geen benodigd vermogen? Vul dan de waarde 0 in.

  De ingevulde waarden ziet u direct terug in de grafiek onderaan het formulier, dit verduidelijkt het patroon van uw vermogensbehoefte. Als u alle waarden heeft gevuld, klikt u op Opslaan onderaan het formulier. U kunt pas opslaan als alle velden in het formulier gevuld zijn.

  Houdt u bij het invullen van het formulier rekening met toekomstige ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering. Heeft u bijvoorbeeld plannen om in de komende 10 jaar uit te breiden? Dan heeft u waarschijnlijk meer vermogen nodig. Maar ook verduurzaming, uitbereiding of verkoop van (delen van) uw organisatie die u de komende jaren voorziet, zijn van invloed op uw benodigde transportvermogen.

 • Krijgt u een foutmelding (error) bij het laden van uw Aansluitingen in Mijn Liander? Probeert u het later dan nog een keer. Krijgt u nog steeds een foutmelding? Neemt u dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088-5426362 (optie 2, optie 5) of stuur een e-mail naar 10jaarsprognose@liander.nl

 • Dit komt voort uit een Netcode wijziging. Deze wijziging geldt voor alle regionale netbeheerders in Nederland, niet alleen voor Liander.

 • U bent niet verplicht het formulier voor deze aansluiting in te vullen. Mocht u toch uw prognose voor die aansluiting met Liander willen delen, dan juichen we dat van harte toe. Hoe vollediger ons beeld van uw toekomstig benodigd transportvermogen is, hoe beter wij u (in de toekomst) kunnen helpen.

 • U bent verplicht ieder jaar uw prognose voor de komende 10 jaar door te geven aan uw netbeheerder. Het formulier is echter het gehele jaar beschikbaar. Op het moment dat u een wijziging ziet aankomen, is het zowel in uw belang als in het belang van de netbeheerder de wijziging zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit helpt ons om tijdig te kunnen anticiperen op eventuele knelpunten in het net.

 • In de 10-jaarsprognose vragen wij u een schatting te geven van het maximale vermogen dat u op enig moment in het betreffende kalenderjaar verwacht af te nemen en/of terug te leveren. Hiervoor gebruikt u de eenheid kW.

  Let op: verwar uw schatting niet met uw verwachtte jaarverbruik (eenheid kWh), hier vragen wij niet om. Het maximaal vermogen (piekbelasting) bepaalt namelijk of onze kabels voldoende capaciteit bieden, en niet het verbruik.

 • Het beantwoorden van deze extra vragen (bij stap 3) is niet verplicht. Toch vinden wij het prettig om uw antwoorden op deze vragen te ontvangen. Het helpt ons een goed inzicht te krijgen van het gebruik van elektriciteit in uw regio.