Nieuwe aansluiting

Voor uw woning of mkb-locatie kunt u snel een nieuwe aansluiting aanvragen via  www.aansluitingen.nl. Deze website is een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders. Omdat de aanvraagprocedure en doorlooptijden per netbeheerder kunnen verschillen, lichten we de procedure van Liander hier uitgebreid toe. Zo weet u als klant van Liander wat u te wachten staat en kunt u snel en gemakkelijk uw aanvraag doen. We raden u aan een aanvraag in overleg met een installateur te doen. 

Wij starten met het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden zodra wij uw volledige betaling hebben ontvangen 
Liander start met het uitvoeren van de overeenkomst en het plannen van de werkzaamheden nadat u onze factuur heeft betaald. Hoe sneller u betaalt, hoe sneller wij de aansluiting opleveren. Betaalt u de factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum? Dan stelt Liander haar planning uit. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw eigen planning. Meer informatie hierover vindt u op www.liander.nl/voorafbetalen.

Stap 1: intake

  • Vul het intakeformulier in op www.aansluitingen.nl. Is het de eerste keer dat u een aanvraag doet? Dan wordt u verzocht om u eenmalig  aan te melden.
  • Voeg de digitale situatietekeningen bij.
  • Na ontvangst ontvangt u hiervan binnen 24 uur een e-mail. Controleer ook uw inbox met ongewenste mail of reclame.
    Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar Liander.

Stap 2: opdrachtbevestiging

Na aanvraag via www.aansluitingen.nl ontvangt u van Liander direct een opdrachtbevestiging voor een nieuwe aansluiting. Let op: u ontvangt geen offerte. 1 Bij Liander is uw aanvraag dus meteen: opdracht. Hierdoor wordt de doorlooptijd van de opdracht verkort en kunnen we u sneller van dienst zijn.

Bij een nieuwe aansluiting ontvangt u ook een brief met daarin onder andere uw EAN-code. Deze code is een uniek identificatienummer van uw aansluiting. De EAN-code is nodig om een energiecontract af te sluiten met een energieleverancier voor het verbruik van elektriciteit en/of gas op uw aansluiting. De werkzaamheden aan de aansluiting worden door een aannemer uitgevoerd. In de brief vindt u de contactgegevens van de aannemer die de aansluiting in uw huis gaat verzorgen.

Stap 3: planning

Voor het bespreken van de technische details nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Hierbij kunt u de door u gewenste tariefsoort (enkel/dubbeltarief), eventuele aarding en aansluitwaarde doorgeven, als hier nog wijzigingen in zijn.

Stap 4: betaling

Voordat Liander overgaat tot het uitvoeren van de werkzaamheden moeten deze eerst betaald worden. Hiervoor ontvangt de aanvrager en de factuurontvanger een factuur per email. Wij vragen u om de factuur zo spoedig mogelijk te betalen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wij starten met het uitvoeren van de overeenkomst en het plannen van de werkzaamheden nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Hoe eerder u betaalt, hoe sneller wij met uw opdracht verder kunnen. Voor het doornemen van de planning nemen wij vervolgens weer contact met u op.

Stap 5: werkzaamheden en oplevering

Nadat de volledige betaling is ontvangen worden de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd. 2 Het moment van uitvoeren wordt vastgesteld in overleg tussen u en de aannemer die het werk uitvoert. 3 Liander levert de elektriciteits- en gasaansluitingen inclusief de meter op. Alles na de meter noemen wij de binneninstallatie. Deze valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. De hoofdautomaat en de gaskraan zijn voor uw veiligheid dicht. Ook de schakelaars in uw groepenkast staan uit. Om de binneninstallatie in gebruik te nemen kunt u een installateur inschakelen.

Vergeet u niet aan te melden bij een energieleverancier naar keuze. Hier heeft u uw EAN-code voor nodig. Die kunt u vinden in de brief die u heeft ontvangen.

Stap 6: na het uitvoeren van de werkzaamheden ontvangt u een eindfactuur

Na de uitvoeringsdatum ontvangt u de eindfactuur. In de meeste gevallen zal de eindfactuur € 0,00 bedragen, omdat Liander u voorafgaand aan de werkzaamheden al een factuur heeft gestuurd. Mocht naar aanleiding van het uitvoeren van de werkzaamheden blijken dat de omstandigheden anders waren dan u aan ons heeft doorgegeven, dan zullen wij het verschil (meer- of minderwerk) op de eindfactuur vermelden c.q. verrekenen. Wij verzoeken u deze binnen twee weken te betalen.

1 Door het geven van de opdracht komt een overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. tot stand met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.
2 Het is ook mogelijk om in één keer uw elektriciteit- of gasaansluiting gecombineerd met een aansluiting voor telefoon, water en/of internet aan te vragen. Bij deze gecombineerde aanvraag worden alle afzonderlijke aansluitingen op hetzelfde moment aangelegd.
3 Hoewel deze tekst met zorg is samengesteld, kan aan de inhoud geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Bekijk de werkzaamheden die gedaan worden bij een nieuwe of wijzigen van een aansluiting.

Doorlooptijd van uw aansluiting

Wanneer is uw aansluiting gerealiseerd, gerekend vanaf het moment van uw aanvraag?