Aansluiting aanvragen, wijzigen of verwijderen

U wilt een nieuwe aansluiting aanvragen. Of uw bestaande aansluiting wijzigen of laten verwijderen. Dit vraagt u aan via www.aansluitingen.nl. Zodra zij de aanvraag ontvangen, sturen zij u binnen 24 uur een bevestigingsmail. Tegelijkertijd ontvangt uw netbeheerder uw aanvraag. 1

Is Liander uw netbeheerder? In het volgende stappenplan ziet u hoe wij uw aanvraag verder afhandelen:

Stap 1: opdrachtbevestiging en brief

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u direct een opdrachtbevestiging voor de aangevraagde werkzaamheden. Als het om een standaardsituatie gaat, ontvangt u dus niet eerst een offerte. 2 Des te sneller kunnen wij aan de slag. 

  • Nieuwe aansluiting: Naast de opdrachtbevestiging ontvangt u een brief met daarin onder andere een uniek identificatienummer van uw aansluiting (de EAN-code) en de contactgegevens van de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.
  • Wijzigen aansluiting: Als uw situatie afwijkt ontvangt u een bevestigingsmail. Daarna ontvangt u doorgaans binnen tien dagen een maatwerkofferte. Deze stuurt u ondertekend retour. Daarna gaan wij aan het werk. 
  • Verwijderen aansluiting: Voor verwijderingswerkzaamheden moet u minimaal twee weken voor de uitvoeringsdatum de aanvraag indienen. In geval van bijzondere omstandigheden ontvangt u een maatwerkofferte. Voor verwijderen met spoed belt u de Servicedesk Bouw.

Stap 2: planning

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de technische details te bespreken. In geval van een nieuwe aansluiting of wijziging geeft u ook de gewenste tariefsoort door.

Stap 3: betaling

Afhankelijk van uw aanvraag krijgt u een factuur vooraf of pas na de werkzaamheden. In alle gevallen vragen wij u zo spoedig mogelijk te betalen, maar uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

  • Betaling bij nieuwe aansluiting: U ontvangt een factuur per e-mail. Zodra de volledige betaling is ontvangen gaan wij aan de slag. 3
  • Betaling bij wijzigen aansluiting: Direct na uw aanvraag gaan wij over tot uitvoering (zie stap 4). Na de wijziging van de aansluiting ontvangt u een factuur.
  • Betaling bij verwijderen aansluiting: Als u de aanvraag minimaal twee weken voor de geplande verwijderingsdatum invoert, is de verwijdering kosteloos. Als u de aanvraag te laat doet of als u de aansluiting met spoed wilt laten verwijderen zijn er wel kosten mee gemoeid.

Stap 4: uitvoering

  • Nieuwe aansluiting: Het moment van uitvoeren spreekt u af met de aannemer die het werk uitvoert. 4
  • Wijzigen aansluiting: Meestal voeren wij binnen tien werkdagen na aanvraag de wijzigingen door. Soms duurt het langer, tot vier weken. Bij werk aan de leidingen zal de doorlooptijd langer zijn.
  • Verwijderen aansluiting: Als u minimaal twee weken voor de gewenste uitvoeringsdatum de aanvraag indient dan nemen wij contact met u op om de details door te spreken.

Stap 5: eindfactuur

Na de uitvoeringsdatum ontvangt u de eindfactuur van in de meeste gevallen € 0,00. Alleen bij meer kosten dan gepland brengen wij het verschil in rekening. 

Werk aan de binneninstallatie
De oplevering van de aansluiting (zowel voor gas als elektriciteit) is inclusief de meter. Voor uw veiligheid zetten wij bij oplevering de hoofdautomaat uit en staat de gaskraan dicht. Alles wat na de meter komt noemen we de binneninstallatie. Werk hieraan valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u hiervoor een installateur in te schakelen.

1 Hoewel deze tekst met zorg is samengesteld, kan aan de inhoud geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend. 
2 Door het geven van de opdracht komt een overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. tot stand met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden. 
3 Het is ook mogelijk om in één keer uw elektriciteit- of gasaansluiting gecombineerd met een aansluiting voor telefoon, water en/of internet aan te vragen. Bij deze gecombineerde aanvraag worden alle afzonderlijke aansluitingen op hetzelfde moment aangelegd. 
4 Hoewel deze tekst met zorg is samengesteld, kan aan de inhoud geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Bekijk de werkzaamheden die gedaan worden bij een nieuwe of wijzigen van een aansluiting.

Doorlooptijd van uw aansluiting

Wanneer is uw aansluiting gerealiseerd, gerekend vanaf het moment van uw aanvraag?